Benjamin Weber Pedersen

Til trods for asatroens synlighed og popularitet i Danmark er der forsket bemærkelsesværdigt lidt i denne postkristne, nyhedenske religion. Ingen af de få danske videnskabelige undersøgelser heraf tager højde for de seneste godt 10 års signifikante retoriske, politiserende og ideologiske forandringer internt i det danske asatromiljø eller behandlet et ellers markant og iøjnefaldende træk ved asatro: den religiøse brug af materiel kultur.

Med dette projekt ønskes derfor foretaget en tidssvarende kortlægning af det danske asatromiljø med særligt henblik på at identificere, analysere, kontekstualisere og diskutere religiøse diskurser omhandlende 1) den tiltagende politisering af miljøet (omfattende bl.a. neonationalisme, kulturkonservatisme og etnicistisme), samt 2) synet på og den kultisk-rituelle anvendelse af materiel kultur, primært i forbindelse med materielle lokationer i det danske landskab i form af fx fortidsminder som gravhøje og stensætninger, nye tempelbygninger, o.l. Det er min hypotese, at der eksisterer en vis sammenhæng mellem henholdsvis de forskellige politiserende religiøse diskurser og måden, hvorpå den materielle kultur italesættes og anvendes religiøst.

Udover at kunne bidrage med viden om den fortløbende skabelse, udvikling og interne forhandling af en af vor tids mest populære nyreligiøse strømninger, nyhedenskab i form af asatro, er projektet også relevant i bredere kredse i forhold til højaktuelle emner omhandlende dansk, skandinavisk og europæisk identitetskonstruktion, kulturhistorisk udvikling og makropolitiske tendenser.

Undersøgelsen har tilknytning til flere nyere religionshistoriske forskningsfelter, inkl. ’Pagan Studies’, ’Western Esotericism’ og ’Material Religion’.

Kontakt Benjamin Weber Pedersen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies