Skip to main content

Asbjørn Carbuhn Aae

Dette projekt er et studium i de udenrigspolitiske relationer mellem Sovjetunionen og Norden i sidste halvdel af Den Kolde Krig. 

De centrale spørgsmål er, hvordan russerne så på deres nordiske småstatsnaboer og hvilken rolle de nordiske lande spillede i den overordnede sovjetiske udenrigspolitiske strategi. Det drejer sig altså om at forstå sovjetisk strategisk og sikkerhedspolitisk tænkning i en historisk periode, hvor den globale magtbalance var under forandring. Projektet forsøger at gå nye veje ved at vige uden om traditionel diplomatisk begivenhedshistorie og i stedet fokusere på det strategiske niveau, altså de overordnede målsætninger og ideologiske forestillinger, der bestemte den langsigtede udenrigspolitiske linje i forhold til Norden.

Det gælder i første række om at fastslå, om man meningsfuldt kan tale om, at Sovjetunionen havde en ”danmarkspolitik”, eller om Norden i det sovjetiske blik ikke snarere optrådte som en blok af beslægtede lande, og, i fald det sidste er tilfældet, hvilken plads denne blok havde i sovjetisk Grand Strategy.  

Projektet gør brug af sovjetisk kildemateriale, der hidtil har været enten utilgængeligt, ubenyttet eller begge dele. Derved bliver det muligt at kigge den sovjetiske gigant i kortene og sige noget om, hvorfor den svært gennemskuelige kommunistiske supermagt førte den politik, som den gjorde. Målet er i sidste ende at bidrage til den almene forståelse af det geopolitiske spil mellem stormagter og småstater og samtidig give et billede af, hvordan denne afgørende periode i nyere historie tog sig ud set fra sovjetisk hold.

 

Ph.d.-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Langelands Museum og SDU.

 

Kontakt Asbjørn Carbuhn Aae

Sidst opdateret: 18.02.2019