Skip to main content

Anne Hagen Berg

I 1987 blev vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde en del af det danske børnevaccinationsprogram. I denne afhandling undersøges forhandlings- og beslutningsprocesser omkring vaccinen, både frem til folketingsbeslutningen og efterfølgende. Afhandlingen vil kortlægge væsentlige aktører og netværk såvel nationalt som internationalt, og vil desuden undersøge brugen og konstruktionen af evidens.

 

Derudover undersøges hvordan befolkningen ”opdrages” til at følge en politisk beslutning, som ikke nødvendigvis giver mening i den enkelte familie, og som kan opfattes som havende store risici tilknyttet for det enkelte barn.

 

Med MFR-vaccinen som case sigter projektet mod at undersøge policymaking og sundhedspolitiske beslutninger i den moderne velfærdsstat.

 

 

Kontakt Anne Hagen Berg

Sidst opdateret: 06.03.2019