Skip to main content

Ahmed Abou El Zalaf

Projektets sigte er at afdække Det Muslimske Broderskabs udvikling i perioden 1954-70. Det Muslimske Broderskab blev i perioden 1954-1970, efter et attentatforsøg på Jamal ’Abd al-Nasser, undertrykt og forfulgt, og følgelig forsvandt bevægelsen fra den offentlige politiske scene. Som følge af denne udvikling, forekommer der i den eksisterende forskning en anskuelse af, at Det Muslimske Broderskab mere eller mindre forsvandt fra den politiske dagsorden i Egypten. Dette projekt dykker ned i Broderskabets erindringer og interne kilder for at kortlægge en vigtig periode i Egyptens og Broderskabets historie.

Nærværende projekt vil derfor undersøge, hvordan Det Muslimske Broderskabs eksistens tog form i denne periode. Projektet vil dertil afdække den islamiske ideologi som Broderskabet italesatte i denne periode, og undersøge hvorfor Broderskabets islamiske doktrin kunne fortsætte som en alternativ og appellerende strømning, på trods af Nassers hårdhændede forfølgelse.

Kontakt Ahmed Abou El Zalaf

Sidst opdateret: 17.02.2020