Skip to main content

Projektet “Total hengivenhed” undersøger den rolle følelser og fortællinger spiller i dannelsen af radikal religion, og leverer en analyse af fremkomsten af radikal religion i antikken og de forskellige formater total hengivenhed-fortællinger fik i jødedom og kristendom i oldtiden. Dermed leverer projektet også en analyse af de historiske rødder, som radikal religion tog i perioden frem til tidlig middelalder, før fremkomsten af Islam. Vi vil opbygge en ny tilgang til fænomenet radikal religion; en tilgang som fokuserer mere på intern gruppedynamik og på narrative tiltrækningsdynamikker end på forholdet mellem radikale grupper og samfundet. Vores hypotese er at følelser og fortællinger om total hengivenhed kan være med til at forklare den intensitet, som præger engagementet i radikal religion, og dele af den tiltrækningskraft den har. De grundlæggende religiøse fortællinger fra jødedom og kristendom kan være med til at historisere de fortællinger og følelser som præger total hengivenheds-plots, og spore nogle afgørende udviklingslinjer. Vi analyserer primært religiøse fortællinger, som idealiserer total hengivenhed til en guddom og som fortæller om en altomsluttende følelsesmæssig binding i perioden fra ca. 520 f.v.t.-450 e.v.t.

Projektet er finansieret af DFF, Danmarks Frie Forskningsfond.

Læs mere om forskningsprojektet her (kun på engelsk).