Skip to main content

Publikationer og events

Publikationer:

 • Casper Sylvest (2020) ”Nuclear Fallout as Risk: Denmark and the Thermonuclear Revolution”, i J. Östling, N. Olsen and D. Heidenblad (eds.) Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas and Aspirations (London: Routledge), 21-38. Kapitlet er tilgængeligt her: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781003019275/chapters/10.4324/9781003019275-3
 • Iben Bjørnsson, Rosanna Farbøl og Casper Sylvest (2020) ”Hvis krigen kommer: Forestillinger om fremtiden under den kolde krig” [If War Comes: Imagining the Future in the Cold War], Kulturstudier 11:1, 33-61. Artiklen er tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/fn/article/view/120780/16827
 • Rosanna Farbøl 'Urban civil defence. Imagining, constructing and performing nuclear war in Aarhus', Urban History (under udgivelse/i print)Casper Sylvest (2020) “Kvinders medborgerskab i 1950ernes atomalder: Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab” [’Women’s citizenship in Denmark during the Early Nuclear Age: Civil Defence and Women’s Voluntary Services], Historisk Tidsskrift 120:1.
 •  Rosanna Farbøl (forthcoming),Warfare or welfare? Civil defence and emergency planning in Danish urban welfare architecture” i J. Hogg, M. Dodge & R. Brooks (eds) Cold War cities (London: Routledge)
 • Casper Sylvest, ‘Atomfrygten og civilforsvaret’ [‘Nuclear Fear and Danish Civil Defence], temp – tidsskrift for historie, 16 (2018), 16-39.
 • Aske Hennelund Nielsen og Casper Sylvest, ‘Billeder på den danske atomkulturs fødsel’ [‘Images of Early Danish Nuclear Culture’], in A. Magnussen, K. Sinclair and c. Sylvest (eds.) Visuel historie: Tilgange og eksempler (Odense: University of Southern Denmark Press, 2018.

Work in preparation

 • Casper Sylvest (in preparation) “Pre-enacting the Next War: The Visual Culture of Danish Civil Defence in the Early Nuclear Age”, unpublished manuscript.
 • Rosanna Farbøl 'Imaginaries of Nuclear War: Local Authorities and Civil Defence in 1980s Britain and Denmark' (upubl. manus/unpublished manus)
 • Rosanna Farbøl 'Ruins of resilience: imaginaries and materiality entwined and embedded in civil defence architecture ' in  M. Cronqvist, R. Farbøl & C. Sylvest (eds)., Cold War Civil Defence in Western Europe - Sociotechnical Imaginaries of Survival and Preparedness (Palgrave, forthcoming)

Paper presentations

 • Rosanna Farbøl ’Atomar infrastruktur. Urbant civilforsvar i velfærdsstatens rum i Danmark under den kolde krig’ at TEKNIK- OCH VETENSKAPSHISTORISKA DAGAR 2019, Kiruna, Sweden, 28 March 2019.
 • Casper Sylvest, ‘Kvinders medborgerskab i 1950ernes atomalder: Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab, paper presented at TEKNIK- OCH VETENSKAPSHISTORISKA DAGAR 2019, Kiruna, Sweden, 28 March 2019.
 • Rosanna Farbøl ‘Warfare or welfare? Imaginaries, architecture and culture in Danish civil defence during the Cold War’ at, HOTCUS Winter Symposium “Nuclear States, Science, Technology and American Society in the Atomic Age”, University of Lincoln, UK, 16 February 2019
 • Rosanna Farbøl ‘Urban space and Cold War History: Århus as a site of the imaginary nuclear war’ at Research Seminar Series, University of Liverpool, UK, 20 February 2019
 • Casper Sylvest, ‘Nuclear Fear and (Danish) Civil Defence during the Early Cold War’, at the War Studies in a Changing World Conference, University of Southern Denmark, 4-5 October 2018.
 • Rosanna Farbøl ’Kold krig og varm velfærd; Danish Historians’ Association, Søfartsmuseet, Helsingør, Denmark

Public talks

 • Casper Sylvest, ’Det danske civilforsvar under den kolde krig’, Odense Bunkermuseum, 29. april 2019.

 

 

 

 

På opdagelse i Danmarks hemmelige atomberedskab

Rosanna Farbøl i Ny Viden om projektet

læs her