Skip to main content

Nyere religioner

1. Religionsfagligt

En oversigt over nye religioner og New Age i Danmark findes ikke. Flere danske religionsforskere arbejder med diverse emner og religioner (se navnene via litteraturlisten). På Center for Nyreligiøse Studier, Det teologiske fakultet, Århus Universitet har man en større samling materiale og en halvfærdig registrant over diverse fænomener, studier, bevægelser, centre etc. i Danmark og i udlandet. Langt fra fuldstændig eller systematisk.

Henvendelse:
Mikkel Pade, tlf. 89422314
email: Pade@teologi.aau.dk

I øvrigt kan man få oplysninger om aktuel forskning i nye religioner via:

RENNER (Research Network on New Religions under Statens Humanistiske Forskningsråd), et netværk for studier i nye religioner. Formand er prof. Armin Geertz, Institut for Religionshistorie, Århus Universitet (tlf. 89422306, email: geertz@ teologi.aau.dk); sekretær, Mikael Rothstein (m.rothstein@hum.ku.dk), Institut for Religionshistorie, Københavsn Universitet, tlf. 35328970).

RENNER udgiver: 1. Nyhedsbrev (News from RENNER). 2. RENNER studies on New Religions, Aarhus Universitetsforlag.3. Serien "Nye religioner" på Gyldendal.Litteratur:

Danske titler om nye religioner og New Age (teologiske og andre religiøse tekster ikke medtaget):

Abrahamowitz, Finn: Sjælen og stjernerne. Psykologien bag de moderne veje til frelsen, Gyldendal, København 1996. (En psykologs betragtninger over den moderne interesse for "det spirituelle").

Andersen, Peter og Sand, Erik (red.): Indiske religioner i Danmark. CHAOS; nr. 21 (særnummer); 1994. (Om de indiske religioners betydning for bl.a. nye religioner i Danmark).

CHAOS - Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier nr. 12. Tema: "Nye religioner i fortid og nutid". Museum Tusculanum. København 1989. (En samling art. fra symposium om nye religioner).

Christensen, Lise Debel: New Age etik, Gyldendal, København 1996. (Om etikken i førende New Age-forfatteres bøger).

Christensen, Dorthe Refslund: Scientology. Fra terapi til religion, Gyldendal, København 1997. (Om udviklingen af Scientology, og hvad denne religion går ud på).

Hinge, Helle: New Age på dansk, Gyldendal, København 1995. (Om den danske Jes Bertelsen-bevægelse).

Jensen, Tim (red.): Minoritetsreligioner i Danmark - religionssociologisk set. Columbus. København 1991. (Kapitler om en række små og/eller nye religioner i Danmark).

Jensen, Tim, Sørensen, Jørgen Podemann, Rothstein, Mikael (red.): Gyldendals religionshistorie. (Kapitel 12). Gyldendal, København 1994. (Kapitler om nye religioner her og i den store verden).

Johannessen, Steffen m.fl.: New Age: kulturstrømning eller paradigmeskift? Munksgaard, København 1995. (Undervisningsbog med kritisk-debatterende artikler).

Rothstein, Mikael: Er Messias en Vandmand? En bog om nye religioner og New Age. Gad, København 1993. (Undervisningsbog om fire nye religoner).

Rothstein, Mikael: Gud er blå. De nye religiøse bevægelser. Gyldendal 1991 (4. rev. og forågede udg. 1997). (Religionshistorisk debatbog om de nye religioner og de kontroverser de omgives af).

Rothstein, Mikael: "New Age bevægelsen. Tradition og forandring i den religiøse subkultur", i: Mogens Müller (red.): Verdens store religioner. Politikens Forlag, København 1996. (Om New Age-religion som folketro).

Ulbæk, Ib og Jepsen, Lars Peter (red.): Er der mere mellem himmel og jord? En guide til erkendelsens grænseland, Gyldendal, København 1992. (En kritisk, rationalistisk diskussion af påstande om "det spirituelle").


2. Kristne missionsgrupper (anti- og countercult)

Disse er medtaget, dels fordi de er en del af det religiøse landskab, dels fordi de på forskellig vis rummer og formidler oplysninger om samme og de nye religioner.

Dialogcenter Danmark, en dansk anti-kult organisation under ledelse af Johannes Aaagaard, har følgende adresse:

Dialogcentret,
Katrinebjergvej 46, 8200 Aarhus N
Web-site: http://www.dci.dk

IKON, der ogs er et kristent initiativ, men mere moderate i deres forhold til de nye religioner, har følgende adresse:

IKON
Thunøgade 1, 8000 Aarhus C


Sidst opdateret: 16.08.2016