Skip to main content

Religionsguiden

Religionsguiden On-Line er en redigeret version "Religionsguiden - en vejviser til flygninges og indvandreres religioner i Danmark", red. af Tim Jensen og udgivet af Dansk Flygtningehjælp første gang i 1994 (ISBN 87-7710-203-7). 1. udgaven har længe været udsolgt, men en ny revideret version (revideret 1999), der svarer til den indeværende elektroniske, er i trykken og kan købes fra først i år 2000 ved henvendelse til Informationsafdelingen på Dansk Flygtningehjælp, tlf. 33735000.

Syddansk Universitet, Odense takker Dansk Flygningehjælp for tilladelse til gengivelse, og Undervisningsministeriet takkes for tidligt i arbejdet at have ydet støtte til projektet.

De forskere, der har bidraget med indsigt og materiale til "Religionsguiden" og de enkelte religioner takkes også. Det drejer sig om: Jørgen Bæk Simonsen, Helle Hinge, Marianne Qvortrup Fibiger, Mikael Rothstein, Jørgen Podemann Sørensen, Morten Lund Warmind, Margit Warburg, Henrik H. Sørensen, Per Holst-Hansen, Anders Gadegaard, Jens Hestbech og Lissi Rasmussen.

I forbindelse med arbejdet med den nuværende reviderede version (1999) takkes især Jørgen Bæk Simonsen for arbejdet med oversigten over adresser på moskeer, samt Tværkulturelt Center og Lissi Rasmussen for hjælp med adresser på kristne menigheder og folkekirkelige initiativer. Endelig rettes en stor tak naturligvis til de mange mennesker inden for de forskellige religioner og trossamfund, der beredvilligt har bidraget med oplysninger, og som - i visse tilfælde på trods af forståelig skepsis eller frygt for at blive "registreret" - har indvilget i at blive opført i Religionsguiden.

Det skal understreges, at "Religionsguiden", hverken i bogform eller her, bør forveksles med en web-site med navnet "JIM's Religions Guide", som tidligere er bragt på Nettet af Pinsebevægelsen.

Tim Jensen, mag.art.
Syddansk Universitet, Odense
Center for Religion, tlf.: 65503315,
t.jensen@sdu.dk
Sidst opdateret: 31.08.2016