Skip to main content

Kristendomskundskab

Efter 9. klasse

Etik

  • Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
  • Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv

Tegningerne er udtryk for de mest grusomme mellemmenneskelige relationer, som ses blandt mennesker. Tegningerne rejser nogle centrale etiske dilemmaer, som er relevante at forholde sig til:

➢ Kan krig være retfærdig? prøv at komme med eksempler på retfærdig og ikke retfærdig krig. Hvorfor er det svært at afgøre?
➢ Kan man tilgive en nation efter at have oplevet rædsler som dem, vi kan se på tegningerne?
➢ Bør man altid tilgive, eller er der forbrydelser og krænkelser, som er så grove, at de ikke kan tilgives, men bør straffes for at genoprette ordenen i verden?
➢ Er det værre at se børn blive udsat for grusomheder, end hvis det er voksne?
➢ Plancherne viser mennesket fra den mest grusomme side. Vælg den tegning, der efter din mening er udtryk for det største brud på din forståelse af etik og moral. Beskriv hvad det er, der gør tegningen så moralsk og etisk stødende. 
➢ Ville du kæmpe imod en besættelsesmagt som den tyske i Polen, hvis du vidste at andre ville blive straffet for dine handlinger? Inddrag evt. en tegning i overvejelserne:Tegnet af Ewa i 3. klasse

Tegningen viser tyskerne, der straffer en uskyldig familie, for en frihedskæmpers gerninger mod tyskerne.

 

(Udarbejdet af Astrid Danielsen)

 

 

Sidst opdateret: 08.03.2017