Skip to main content

Dansk

Efter 6. klasse - fortolkning:

Fortolkning

  • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten
  • Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

Perspektivering:

  • Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid
  • Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder

➢ Skrive et essay ud fra en tegning, du selv vælger. Sæt dig ind i, hvordan barnets følelser og tanker må være. Hvad ser du, hvad oplever du. Er du bange? For hvad og hvem? Læs fortællingerne op for hinanden.
➢ Vælg en tegning, som du vil analysere. Hvad er budskabet? Omsæt analysen af tegningen til en anden udtryksform. Det kan være et digt, en collage, en lille film eller andet, blot du holder fast i det, som tegningen udtrykker. Du må gerne lave et produkt, der er udtryk for nyere tid.
➢ Vælg flere tegninger og sæt sammen til en tegneserie. Skriv tekst til.

Efter 9. klasse - fortolkning:

Perspektivering:

  • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
  • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger

➢ Børn i krig er stadig et aktuelt tema. Søg efter et krigsbillede på nettet, eller log på Polfoto med unilogin, hvor der findes et væld af pressefotos. Sammenlign med en tegning fra plancherne. Hvad er der af lighedstegn og hvad er der af forskelle?
➢ Lav et nyhedsindslag til TV-avisen som om du er en rapporter i Polen under 2. Verdenskrig. Udgangspunktet skal være tegningernes fortællinger om flugt, forfølgelse, bombninger.
➢ Skriv til din dagbog om livet under krigen i Polen i 1939 - 45. Udvælg en eller flere tegninger, som er dit udgangspunkt for dagene, du skriver om. Hvad tænker du under bombningerne? Flygter du? Og i fald - hvad tager du med? Vil du gøre modstand?  Er du jøde i en udryddelseslejr, hvad sker der her?

 

(Udarbejdet af Astrid Danielsen)

Sidst opdateret: 08.03.2017