Skip to main content

Lærervejledning til udstillingen BØRN I KRIG

Hvad indeholder lærervejledningen?

Denne vejledning er tænkt som inspiration til arbejdet med plancherne og brochuren. Hovedvægten af opgaverne er centreret omkring historiefaget.

Første del er generelle betragtninger til, hvordan temaerne Krig og På flugt med udgangspunkt i plancherne kan indgå i undervisningen. Her er ikke knyttet fag, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål på.

Anden del af vejledningen tager udgangspunkt i fire fag; historie, dansk, kristendomskundskab og billedkunst. Fagene er repræsenteret under hver sin fagoverskrift med komptenceområderne og færdigheds- og vidensmål tilknyttet. Trods denne præsentation, vil det være relevant at arbejde med udstillingen tværfagligt, således at fx analysen i billedkunst bruges i forhold til kildeanalyse og scenariearbejdet i historie og arbejdet med tegningerne ud fra en danskfaglig synsvinkel osv.

Opgaver tiltænkt eleverne er markeret med en pil (➢).

Aktivering af elevernes forforståelse før det fagfaglige arbejde

Plancherne med tegningerne er i sig selv en oplevelse, der gør indtryk og som eleverne skal have tid til at udforske på egen hånd. For at aktivere deres forforståelse og åbne op for nysgerrigheden, kan man lade eleverne forholde sig til spørgsmål mens de kigger på tegningerne såsom:

➢ Hvad kommer du til at tænke på, når du ser plancherne?
➢ Hvilken stemning giver billederne udtryk for?
➢ Hvilket billede gør umiddelbart størst indtryk på dig og hvorfor?
➢ Hvad kommer du til at undre dig over?

Temaet Krig
➢ Hvad er krig?
➢ Er krig ondt eller godt eller begge dele?
➢ Hvad ville du gå i krig for?
➢ Hvor mange krige kender du til og er der lighedstræk ved krigene?
Lav. fx. en padlet, eller en anden fælles elektronisk opslagstavle, hvor I sammen præsenterer de krige I kender.

➢ Belys krig ud fra et etisk, historisk og et samfundsmæssigt perspektiv.
➢ Undersøg hvad 2. Verdenskrig handlede om og beskriv krigen i en kort billedfortælling (benyt fx Photo-story).
➢ Lav en sammenligning af beskrivelserne af krigen fra de polske børn og danske børns oplevelser af besættelsen i Danmark. 

Omkring danske børn under besættelsen kan der hentes inspiration på http://www.befrielsen1945.dk/temaer/hverdagen/barnung/

Temaet På flugt
➢ Hvordan kommer børnenes erindringer om flugt til udtryk i tegningerne?
➢ Hvorfor tror I flugten fra hjemmet ofte er et tema i børnenes tegninger?
➢ Pak en kuffert, som den ville se ud, hvis du skulle flygte. Hvad tager du med? Du skal selv bære den. Tænk overlevelse ind i dine valg – hvad har man brug for, når man er på flugt?
➢ Sammenlign jeres indhold i kufferten – diskuter jeres valg.
➢ Hvis du skulle flygte fra Danmark, hvor ville du forsøge at flygte hen og hvorfor?
➢ Hvad er etisk korrekt? Overvej og diskuter disse dilemmaer:

  • I kan komme med en båd til Sverige, men der er ikke plads til så mange. Du har lovet at give din nabo besked, hvis der blev mulighed for at komme med båd til Sverige, men du er bange for, at I så bliver for mange. Fortæller du naboen om båden eller ej?
  • Du er i en koncentrationslejr som på en af tegningerne. En dag får du mulighed for at flygte, men du ved også at det kan betyde andre bliver skudt som straf for din flugt. Hvad gør du, flygter eller bliver i koncentrationslejren?
  • Dine underboer, som du kender gennem hele dit liv er jøder, og risikerer at blive taget af nazisterne. De beder dig om at gemme dem hos dig, hvilket du ved er farligt for dig selv. Hjælper du underboen eller ej?
  • En familie bestående af mor, far og to små børn er på flugt og banker på din dør. I mangler selv mad og får kun et måltid om dagen. Lukker du familien ind og deler den begrænsede mad I har?

Vejledning til de fire fagområder

Fra følgende link (og fra underfanerne øverst til højre) kan du læse nærmere om hvorledes udstillingen konkret kan bruges i forhold til de fire fagområder

Under hvert fagområde er beskrevet hvilke færdigheds- og vidensmål, der er taget udgangspunkt i for de forskellige klassetrin og de dertilhørende ideer til at arbejde med udstillingen.

 

(Udarbejdet af Astrid Danielsen)

Inspiration til tekster,

der kan inddrages i arbejdet med plancherne og brochuren

Liste med links

Sidst opdateret: 08.03.2017