Skip to main content

Ansøgning af eksterne midler

Koordination af forskningsansøgninger
https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/ihans ( kun for instituttets medarbejdere)

Alle ansøgninger om eksterne midler skal godkendes af institutlederen
– der skal således indhentes accept fra Martin Rheinheimer inden en ansøgning påbegyndes.

Alle budgetter skal godkendes af SDUs budgetkontor/forskerservice
– budgetudkast skal derfor sendes til Helle Kildebæk Raun inden deadline.

Deadlines:

 • Store ansøgningsrunder (fx DFF og Carlsbergfondet):
  – deadline vil være nærmere angiven dato, som meldes ud i tilknytning til hver runde, men vil typisk være 4-5 uger før bevillingsgivers ansøgningsfrist.

 • Alle andre ansøgninger:
  – deadline er 10 arbejdsdage før bevillingsgivers ansøgningsfrist.

Martin Rheinheimer forbeholder sig ret til kun at godkende ansøgninger, der overholder deadline

 

Budgetter:

Der ydes hjælp og rådgivning til udarbejdelse af budgettet på baggrund af et budgetudkast bestående af følgende oplysninger:

 1. Projekttitel
 2. Projektperiode (startdato og slutdato)
 3. Hvilket virkemiddel, der ansøges, og om samme ansøgning sendes til mere end et virkemiddel (relevant for nogle ansøgninger)
 4. Hvilke medarbejdere indgår i projektet og i hvilke perioder
 5. Hvis eksterne personer indgår, skal der ligge dokumentation for lønniveau (et opdateret cv)
 6. Specificering af driftsmidler fordelt ud på hvilke år, de ønskes brugt
 7. Aftaler om medfinansiering

Kvalitetssikring:

Der er mulighed for at få hjælp til kvalitetssikring af ansøgningen, så den ikke risikerer afslag uden realitetsbedømmelse på grund af manglende opfyldelse af formalia. På Institut for Historie består kvalitetssikringen af følgende:

 1. Afklaring af tvivlsspørgsmål i forståelsen af opslaget
 2. Rådgivning om selve udfyldelsen af ansøgningsskemaet
 3. Sikring af fokus på de nødvendige bilag til ansøgningen
 4. Udlevering af SDU specifikke oplysninger til ansøgningen
 5. Indhentning af de påkrævede interne budgetgodkendelser

Kun ansøgere, der overholder instituttets deadline, kan forvente hjælp til kvalitetssikring. Det vil til enhver tid være ansøgers eget ansvar at formalia overholdes og at få ansøgningen sendt af sted.

Sidst opdateret: 02.07.2020