Skip to main content

Bogudgivelser

  Karia and the Dodekanese II
Forfattere: Poul Pedersen, Birte Poulsen, John Lund
Forlag: Oxbow Books
ISBN: 9781789255140
  Karia and the Dodekanese I
Forfattere: Poul Pedersen, Birte Poulsen, John Lund
Forlag: Oxbow Books
ISBN: 9781789255102
  Når staten er far og mor
Forfatter: Cecilie Bjerre
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
ISBN: 9788740833379
  Cassius Dia the Historian
Forfattere: Jesper Majbom Madsen og Carsten Hjort Lange
Forlag: Brill
ISBN E-book: 9789004461604
ISBN Hardback: 9789004461482
  Der Islam in der globalen Moderne. Soziologische Theorie und die Vielfalt islamischer Modernitäten
Forfatter: Dietrich Jung
Forlag: Springer VS
ISBN 9783658333775
  Islam, Migration and Jinn. Spiritual Medicine in Muslim Health Management
Forfattere: Annabelle Böttcher, Birgit Krawietz
Forlag: Palgrave Macmillan
ISBN 9783030612474
  Karikaturkrisen
Forfatter: Kirstine Sinclair
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
ISBN 9788772194882
  Cassius Dio and the Principate
Forfattere: Christopher Burden-Strevens, University of Kent, UK, Jesper Majbom Madsen, Syddansk Universitet,
Denmark, Antonio Pistellato, Università Ca´Foscari Venezia, Italy
Forlag: Edizioni Ca´Foscari, Università Ca´Foscari Venezia, Italy
ISBN: 9788869694738
  Sparta Magten og myten
Forfatter:
Tønnes Bekker-Nielsen
Forlag:
Syddansk Universitetsforlag
ISBN: 9788740833126
  Nye industrihistorier Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring
Forfattere: Jeppe Nevers, Jens Toftgaard, Kristoffer Jensen
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
ISBN 9788740833256

  From Trophy Towns to City-States
Forfatter:
  Jesper Majbom Madsen
Forlag: University of  Pennsylvania Press
ISBN
9780812252378
  Protestant Resistance in Counterreformation Austria
Forfatter: Peter Thaler
Forlag: Routledge
ISBN 9780367429348
  Museumsformidling i 400 år I krydsfeltet oplysning-oplevelse
Forfattere:
Lars Bisgaard, Hans Dam Christensen, Anette Warring
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
ISBN 978-87-408-3315-7

  Demokratiets krise og de nye autokratier*
Redigeret af:
Peter Seeberg og Mikkel Thorup
Forlag: Århus Universitetsforlag
ISBN 978 87 7219 120 1
  Reflections: Harbour City Deathscapes in Roman Italy and Beyond
Forfattere:
Niels Bargfeldt, Jane Hjarl Petersen
Forlag: Edizioni quasar
ISBN: 978-88-5491-014-0
  Søfartshistorier- Danmarkshistorien til søs
Forfattere:
Anders Ravn Sørensen & Jeppe Nevers
Forlag: Gads Forlag 
ISBN: 9788712058236
   
 
Muslim Subjectivities in Global Modernity
Forfattere; Dietrich Jung og Kirstine Sinclair
Forlag: Brill 
ISBN: 978-90-04-42557-6   
  Grækenlands Historie
Fra Bronzealderen til Romerriget 

Forfatter: Tønnes Bekker-Nielsen
Forlag: MELONI
ISBN: 978-87-7150121-6
   
  USA Kampen om magten fra Washington til TRUMP
Forfatter:
Niels Bjerre-Poulsen
Forlag: RÆSON
   
  Cassius Dio
Forfatte
r: Jesper Majbom Madsen
Forlag: Bloomsbury Academic
ISBN: 978-1-3500-3336-8 
   
  Holmens Kirke
Forfattere: Ulla Kjær, Michael Bregnsbo, Eva De La Fuente Pedersen, Claus Røllum-Larsen og Peter Thyssen
Forlag: Gads Forlag
ISBN: 978-87-12-05744-4 
   
  Evighedernes by ROM
Forfattere: Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Majbom Madsen, Nils Arne Sørensen
Forlag: Gads Forlag
ISBN:   978-87-12-05508-2
   
  Christian 2. 
En biografi
Forfatter:
Lars Bisgaard 
Forlag: Gads Forlag
ISBN: 987-87-12-05697-3
   
  Marginality, Media, and Mutations of Religious Authority in the History of Christianity 
Edited by: 
Laura Feldt and Jan N. Bremmer
Forlag: Peeters Publisher
   
  Social and Economic Development in the Contemporary Arab Gulf States 
Forfatter:
Martin Hvidt
Forlag:
Syddansk Universitetsforlag
ISBN:
978-87-408-3213-6
 

   
  Mare Nostrum
Romerne og Middelhavet
Forfatter: Tønnes Bekker-Nielsen
Forlag: Syddansk Universitetsforlag

   

En antik kunsthistorie
Plinius den Ældres bøger om græsk og romersk skulptur, malerkunst og arkitektur
Oversat af: Jacob Isager
Forlag: Forlæns
ISBN: 9788791611-51-3
   Kampen om Vollsmose
Redigeret af:
Helle Lykke Nielsen
Forlag: U-Press 
   
 
Den kristne krop
Fem essays om kød, blod, hud og hår
Forfatter: Mikael Rothstein
Forlag: U-Press

   
 
Utopi og Realiteter 
Festskrift til Erik Kulavig
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
   
Venus Lucie og Margrethe
Kvindehistorier i kultur, religion og politik
Redigeret af: Sissel Bjerrum Fossat & Lone Kølle Martinsen
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
   
  USA's Historie
Forfatter: Erling Bjøl, Niels Bjerre-Poulsen
Forlag: Gyldendal
ISBN: 9788702234961 
   
  VISUEL HISTORIE
Tilgange og Eksempler

Redigeret af: Anne Magnussen, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
ISBN: 978 87 408 3129 0

   
  Reframing Authority
The Role of Media and Materiality

Forfattere: Laura Feldt og Christian Høgel
Forlag: Equinox Publishing
ISBN: 9781781796795
   
  ARISTOFANES RYTTERIET
Oversat af: Marcel Lysgaard Lech
Forlag: Reitzels Forlag 
   
  Konfliktzonen Danmark 
Stridende Fortællinger om Dansk Historie

Forfattere: Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen
Forlag: Gads Forlag
ISBN: 978-987-12-05633-1
   
  NATIONALISM AND NATIONHOOD IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Forfatter: Martin Ledstrup
Forlag: Palgrave macmillan
ISBN: 978-3-319-91652-1
   
  MODERN SUBJECTIVITIES IN WORLD SOCIETY
Global Structutres and Local Practices 

Forfattere: Dietrich Jung & Stephan Stetter
Forlag: Palgrave macmillan
ISBN: 978-319-90733-8
   
  DEMOCRACY IN MODERN EUROPE
A Conceptual Hstory
Forfattere: Jussi Kurunmãki, Jeppe Nevers, og Henk te Velde
Forlag: Berghan
ISBN: 978-1-78533-847-2

   
  Karen Blixens afrikanske farm, en brevsamling, 1913-31. The Karen Coffee Co. Ltd.´s historie.
Forfatter: Benedikte F. Rostbøll,Per Boje, Bind II
Forlag: Gyldendal
ISBN: 978-87-02-17611-7
   
Karen Blixens afrikanske farm, en brevsamling, 1913-31. The Karen Coffee Co. Ltd.´s historie.
Forfatter: Benedikte F. Rostbøll,Per Boje, Bind I
Forlag: Gyldendal
ISBN: 978-87-02-27007-5

   
  Postscripts: The Journal of Sacred Texts & Contemporary Worlds
Forfattere:  Laura Feldt, Christian Høgel, Martin Rheinheimer, Olav Hammer
Forlag: Equinox Publishing
   
 
DDR-Spionage Von Albanien bis Grossbritannien
Forfattere:
Helmut Müller Engsbergs og Thomas Wegener Friis
Forlag: 
Verlag für Polizeiwissenschaft
ISBN: 3866765355

 

Bogudgivelser

Tidligere bogudgivelser

Sidst opdateret: 12.11.2021