Skip to main content

Vi investerer i en bæredygtig fremtid

På institut for Grøn Teknologi arbejder forskere og studerende indenfor Kemiteknik, Bio- og Miljøteknologi med det fælles overordnede mål at skabe en mere bæredygtig verden.

På  Institut for Grøn Teknologi (IGT) er vi bevidste om vores ansvar og rolle i målrettet at arbejde med FN's verdensmål i mange dele af instituttets aktiviteter.

Vi arbejder med FN’s verdensmål på mange forskellige niveauer ud fra et ønske om at sætte et positivt aftryk på verdenen. 

De 17 verdensmål der blev vedtaget på FN topmødet i New York tilbage i 2015 skal styre verden frem mod at nå målene inden 2030, til gavn for både mennesker og den planet vi bor på. Dette har udmøntet sig i at der er kommet større fokus på bæredygtig udvikling både i offentligt og privat regi og hos det enkelte individ. 

 

 

 

 

Error while rendering view [Big CTA Button]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.
 • Mål #3 Sundhed og Trivsel

  At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Vi arbejder blandt meget andet indenfor medicinsk bioteknologi hvor vores udvikling af nye behandlinger i form af nye lægemidler, lægemiddelleveringssystemer, implantater og celleterapier bidrager til opfyldelsen af SDG 3. Gennem forskning inden for værditilvækst produkter såsom naturlige farvestoffer,antioxidanter, naturlige polysaccharider til behandling af øjensygdomme og knogle regenerering og neutraceuticals til SDG 3.

 • Mål #7 Bæredygtig Energi

  At sikre at alle har adgang til pålidelige, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Universel ad- gang til elektricitet til en overkommelig pris inden 2030 er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklings- lande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet. Vi bidrager gennem forskning i e-brændstoffer til bæredygtig energi og har i både undervis- ning og forskning fokus på renere energiteknologier, energiinfrastruktur og design af fremtidige energi- systemer ved at kombinere renere energiteknologier. Dette for at imødekomme samfundets fremtidige energibehov.

 • Mål #11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

  Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer. Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og for- bedring af byplanlægning og bystyring, på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse. Vi kortlægger lagrene og strømmene af vigtige ressourcer, som er afgørende for fremtidige muligheder for bydrift. Kendskabet til de ressourcer, der lige nu er indbygget i vores infrastruktur, er en forudsætning for at kunne ud- nytte disse ressourcer på en bæredygtig måde i frem- tiden og for at optimere ressourceeffektiviteten.

 • Mål #13 Klimaindsats

  Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. I næsten alle vores forskningsprojekter stræber vi efter at reducere CO2-fodaftrykket fra de inkluderede systemer.

Det Tekniske Fakultet Institut for Grøn Teknologi Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7360

Sidst opdateret: 14.08.2023