Skip to main content

SDU forsker vil lære Kinesere at håndtere gylle

I Kina ligger mange af svineproduktionerne ved byerne, og det har store miljømæssige konsekvenser. Forsker fra SDU skal undervise kinesere i miljøteknologi

Læs hele teksten om hvordan en SDU forsker vil lære kinesere at håndtere gylle her.
Redaktionen afsluttet: 06.03.2017