Projektunivers for studerende

Er du kørt fast, eller har du brug for en faglig opdatering på et eller flere områder, kan du finde inspiration herunder, hvor du kan vælge mellem:
  • Valgfrie projektunivers-moduler, hvor du kan droppe ind til undervisningen i forskellige relevante fag og lytte med
  • Projekt-support-workshops, som retter sig specifikt til dig, der skriver projektopgave, og som du kan tilmelde dig
Valgfrie projektunivers-moduler

Find tid og sted for undervisning i lige netop det projektmodul, du har brug for. Du er velkommen til at deltage i undervisningen, og du behøver ikke at tilmelde dig først.

Kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)

 
Intro til kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)
07.02.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Akademisk skrivning
07.02.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Litteratur review 28.02.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Forskningsspørgsmål 06.03.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Casevalg og undersøgelsesdesign
06.03.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Feltobservation og feltnoter
27.03.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Interviews 03.04.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Dokumentstudier og digitale metoder
17.04.2020
10.15.12.00
Lok. 11.57
Kodning og vurdering
17.04.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Opgaveskrivning 15.05.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Afslutning kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)
29.05.2020
10.15-12.00
Lok. 41.39

Market Research Methods (MRM)

 
Designing a structured questionnaire 10.03.2020
12.15-15.00
Room 41.40
Project Development, Research Plan, & Basic Analysis 26.03.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Survey Data Analysis 02.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Regression Analysis 23.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Multiple-variables Structure 30.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Discreet Regression 07.05.2020
15.15-18.00
Room 41.40

Quantitative Research (VUP)

 
Research design 06.02.2020
14.00-18.00
Room XX
Regression Analysis 20.02.2020
14.00-1800
Room XX
Factor Analysis & Cluster Analysis
27.02.2020
14.00-18.00
Room XX
Robustness Checks (for causality) 05.03.2020
14.00-18.00
Room XX
Structural Equation Modeling (SEM) 12.03.2020
14.00-18.00
Room XX

Videnskabsteori og kvalitative metoder (VUP)


Videnskabsteori: Introduktion til paradigmer 26.03.2020
12.00-16.00
Lok. XX
Videnskabsteori: Kvalitet og validitet
16.04.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Metodologier
30.04.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Undersøgelsesteknikker
07.05.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Dataanalyse
14.05.2020
12.00-15.00
Lok. XX

Kvantitativ metode (VKA)


Introduktion til videregående kvantitative analyser (VKA)
04.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Måling og skalering II
Indsamlingsmetoder og stikprøveudvælgelse
Introduktion til SurveyXact 
 18.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Introduktion til SPSS
Datatransformationer
Analyseplan
Beskrivende analyser
Grafisk fremstilling af analyseresultater
25.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Præsentation af ’fælles’ spørgeskema
Hypotesetest
Krydstabeller og chi-square analyser
Repræsentativitetstest
03.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Analyse af middelværdier: t-test og ANOVA
Effektmål
Ikke-parametriske test
 10.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Korrelations- og regressionsanalyse
 17.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Faktoranalyse
Reliabilitetstest på sammensat skala
Klyngeanalyse
Diskriminantanalyse 
24.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Råd og retningslinjer til udarbejdelse af
projektopgaven 
31.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet

Projekt-support-workshops

Projekt-support-workshopsene gennemføres kun, hvis der er minimum seks deltagere. Derfor er det nødvendigt, at du tilmelder dig - og selvfølgelig også dukker op til undervisningen.

Emne

Tid/sted

 Forberedelse

Effektive arbejdsdage i projektforløbet: Planlægning af egen tid
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 11.02.2020
18.02.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Se tilsendt video (fremsendes efter tilmelding).
Medbring din/jeres foreløbige to-do-liste for projekt.
I workshoppen behandles udskydelsesadfærd, prioriteringer, selvdisciplin og vi gennemgår hands-on øvelser i udarbejdelse af gode to-do-lister m.m.
Effektiv artikellæsning
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 03.03.2020
10.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Ingen.
Medbring computer med fungerende internetforbindelse.
I workshoppen introduceres strategier for læsning af videnskabelige artikler, og vi afprøver speed-læsning.
Kildehenvisninger og litteraturliste
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 18.03.2020
25.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Ingen.
Medbring computer med fungerende internetforbindelse.
I workshoppen introduceres grundtankerne bag brugen af kildehenvisninger, og vi gennemgår hands-on øvelser i at udarbejde poster for forskellige typer af kilder i en litteraturliste. (For intro til EndNote – se SDU-BIBs hjemmeside).
Fremstilling af teori/metode
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 24.03.2020
31.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Læs et kort oplæg om, hvordan kilder introduceres, kvalificeres, gengives og vurderes (oplæg fremsendes efter tilmelding).
Medbring din egen helt friske tekst (max 1 A4-side), hvor du præsenterer teori/metode fra dit eget projekt – skrevet ud fra oplægget.
I workshoppen læser vi hinandens tekster og giver konstruktiv feedback.
Argumentation i akademiske opgaver
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 15.04.2020
21.04.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Læs et kort oplæg om argumentation (oplæg fremsendes efter tilmelding).
Medbring din egen helt friske tekst (½ -1 A4-side) med udkast til din egen konklusion på baggrund af dine egne undersøgelser i dit eget projekt – skrevet ud fra oplægget.
I workshoppen læser vi hinandens oplæg og giver konstruktiv feedback.
Præsentationsteknik
Ligger i forlængelse af faget ledelse
v/Elena Strøbech og Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 06.05.2020
13.05.2020
14.00-15.00
Lokale 31.02
Forberedelse: Ingen
I workshoppen illustreres Dos & Don’ts ifm præsentationer af fx PowerPoints
Skriveaften
v/SDU-BIB
Tilmeld her ...
18.03.2020
16.00-21.00
Lokale (TBA)