Skip to main content

Projektunivers for studerende

Er du kørt fast, eller har du brug for en faglig opdatering på et eller flere områder, kan du finde inspiration herunder, hvor du kan vælge mellem:
  • Valgfrie projektunivers-moduler, hvor du kan droppe ind til undervisningen i forskellige relevante fag og lytte med
  • Projekt-support-workshops, som retter sig specifikt til dig, der skriver projektopgave, og som du kan tilmelde dig

Find tid og sted for undervisning i lige netop det projektmodul, du har brug for. Du er velkommen til at deltage i undervisningen, og du behøver ikke at tilmelde dig først.

Kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)

 
Intro til kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)
07.02.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Akademisk skrivning
07.02.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Litteratur review 28.02.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Forskningsspørgsmål 06.03.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Casevalg og undersøgelsesdesign
06.03.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Feltobservation og feltnoter
27.03.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Interviews 03.04.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Dokumentstudier og digitale metoder
17.04.2020
10.15.12.00
Lok. 11.57
Kodning og vurdering
17.04.2020
12.15-14.00
Lok. 11.57
Opgaveskrivning 15.05.2020
10.15-12.00
Lok. 11.57
Afslutning kvalitativ metode og vidensprocesser (KMV)
29.05.2020
10.15-12.00
Lok. 41.39

Market Research Methods (MRM)

 
Designing a structured questionnaire 10.03.2020
12.15-15.00
Room 41.40
Project Development, Research Plan, & Basic Analysis 26.03.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Survey Data Analysis 02.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Regression Analysis 23.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Multiple-variables Structure 30.04.2020
15.15-18.00
Room 41.40
Discreet Regression 07.05.2020
15.15-18.00
Room 41.40

Quantitative Research (VUP)

 
Research design 06.02.2020
14.00-18.00
Room XX
Regression Analysis 20.02.2020
14.00-1800
Room XX
Factor Analysis & Cluster Analysis
27.02.2020
14.00-18.00
Room XX
Robustness Checks (for causality) 05.03.2020
14.00-18.00
Room XX
Structural Equation Modeling (SEM) 12.03.2020
14.00-18.00
Room XX

Videnskabsteori og kvalitative metoder (VUP)


Videnskabsteori: Introduktion til paradigmer 26.03.2020
12.00-16.00
Lok. XX
Videnskabsteori: Kvalitet og validitet
16.04.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Metodologier
30.04.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Undersøgelsesteknikker
07.05.2020
12.00-15.00
Lok. XX
Kvalitative metoder: Dataanalyse
14.05.2020
12.00-15.00
Lok. XX

Kvantitativ metode (VKA)


Introduktion til videregående kvantitative analyser (VKA)
04.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Måling og skalering II
Indsamlingsmetoder og stikprøveudvælgelse
Introduktion til SurveyXact 
 18.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Introduktion til SPSS
Datatransformationer
Analyseplan
Beskrivende analyser
Grafisk fremstilling af analyseresultater
25.02.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Præsentation af ’fælles’ spørgeskema
Hypotesetest
Krydstabeller og chi-square analyser
Repræsentativitetstest
03.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Analyse af middelværdier: t-test og ANOVA
Effektmål
Ikke-parametriske test
 10.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Korrelations- og regressionsanalyse
 17.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Faktoranalyse
Reliabilitetstest på sammensat skala
Klyngeanalyse
Diskriminantanalyse 
24.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet
Råd og retningslinjer til udarbejdelse af
projektopgaven 
31.03.2020
10.15-13.00
Auditoriet

Projekt-support-workshopsene gennemføres kun, hvis der er minimum seks deltagere. Derfor er det nødvendigt, at du tilmelder dig - og selvfølgelig også dukker op til undervisningen.

Emne

Tid/sted

 Forberedelse

Effektive arbejdsdage i projektforløbet: Planlægning af egen tid
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 11.02.2020
18.02.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Se tilsendt video (fremsendes efter tilmelding).
Medbring din/jeres foreløbige to-do-liste for projekt.
I workshoppen behandles udskydelsesadfærd, prioriteringer, selvdisciplin og vi gennemgår hands-on øvelser i udarbejdelse af gode to-do-lister m.m.
Effektiv artikellæsning
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 03.03.2020
10.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Ingen.
Medbring computer med fungerende internetforbindelse.
I workshoppen introduceres strategier for læsning af videnskabelige artikler, og vi afprøver speed-læsning.
Kildehenvisninger og litteraturliste
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 18.03.2020
25.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Ingen.
Medbring computer med fungerende internetforbindelse.
I workshoppen introduceres grundtankerne bag brugen af kildehenvisninger, og vi gennemgår hands-on øvelser i at udarbejde poster for forskellige typer af kilder i en litteraturliste. (For intro til EndNote – se SDU-BIBs hjemmeside).
Fremstilling af teori/metode
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 24.03.2020
31.03.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Læs et kort oplæg om, hvordan kilder introduceres, kvalificeres, gengives og vurderes (oplæg fremsendes efter tilmelding).
Medbring din egen helt friske tekst (max 1 A4-side), hvor du præsenterer teori/metode fra dit eget projekt – skrevet ud fra oplægget.
I workshoppen læser vi hinandens tekster og giver konstruktiv feedback.
Argumentation i akademiske opgaver
v/Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 15.04.2020
21.04.2020
15.00-17.00
Lokale TBA
Forberedelse: Læs et kort oplæg om argumentation (oplæg fremsendes efter tilmelding).
Medbring din egen helt friske tekst (½ -1 A4-side) med udkast til din egen konklusion på baggrund af dine egne undersøgelser i dit eget projekt – skrevet ud fra oplægget.
I workshoppen læser vi hinandens oplæg og giver konstruktiv feedback.
Præsentationsteknik
Ligger i forlængelse af faget ledelse
v/Elena Strøbech og Elin Brandi Sørensen
Tilmeld her senest den 06.05.2020
13.05.2020
14.00-15.00
Lokale 31.02
Forberedelse: Ingen
I workshoppen illustreres Dos & Don’ts ifm præsentationer af fx PowerPoints
Skriveaften
v/SDU-BIB
Tilmeld her ...
18.03.2020
16.00-21.00
Lokale (TBA)


Sidst opdateret: 04.08.2020