Skip to main content

Uddannelser for fuldtidsstuderende

Uddannelser for deltidsstuderende i job

Praktisk relevans

Vores uddannelser er præget af høj forskningsmæssig kvalitet i samspil med praksis i form af f.eks. praktikforløb, studieophold eller rapportskrivninger, men også gennem f.eks. workshops og casesamarbejder med deltagelse af virksomheder. Vores filosofi er, at det netop er i samspillet mellem teori og praksis, man opnår den største uddannelsesmæssige værdi.

Eksempler på samarbejder mellem studerende og eksterne partnere

  • Erhvervskandidatstuderende skaber sammenhæng mellem den teoretiske, erhvervsøkonomiske uddannelse og den konkrete udvikling, der sker i den virksomhed, de er ansat. Læs om erhvervskandidaten her.
  • Bachelorstuderende på HA - Entreprenørskab og Innovation (HA-ENIN) kobler teori med praksis gennem fire-fem semestre, hvor de én dag i ugen sidder i en værtsvirksomhed. Læs om HA-ENIN her.
  • Virksomhedsprojekt er et obligatorisk fag på flere kandidatuddannelser. I faget udarbejder den studerende en opgave med afsæt i en erhvervsøkonomisk problemstilling i en konkret virksomhed eller organisation med anvendelse af teorien fra studiet. Læs om Virksomhedprojekt her.
  • Marketingforløb for bachelorstuderende på SDU Kolding, hvor 6-8 virksomheder stiller op med hver en marketingudfordring, som de studerende arbejder med i grupper gennem hele semestret. Virksomhederne får ved semestrets afslutning de forskellige gruppers bud på løsninger af de individuelle udfordringer.
  • Uddannelsernes Fællescase er et valgfag i markedskommunikation på SDU Slagelse, hvor studerende udarbejder innovative løsningsforslag på problemstillinger stillet af en række lokale virksomheder. For mere information, kontakt Martin Senderovitz på mse@sdu.dk.
  • Kandidatstuderende i Kolding har mulighed for at deltage i et innovationsforløb, hvor de interagerer med en række virksomheder, kommuner, erhvervskontorer, Danske Banks Growth Advicers m.fl. for at udtænke nye ideer og udvikle nytænkende koncepter. Se et eksempel på de studerendes arbejde her.

Eksempler på udviklingsprojekter indenfor uddannelse

  • Verdensmålsdrevet entreprenørskab er et tre-årigt projekt, som vil skabe verdensmålsdrevet entreprenørskab blandt studerende på tværs af  SDU Kolding og SDU Slagelse. FN's verdensmåls kompleksitet kræver, at flere forskellige fagligheder danner nye partnerskaber for at løse dem. Projektets fokus er derfor på samskabelse mellem studerende på tværs af årgange og fagligheder i samarbejde med eksterne aktører (virksomheder, kommuner/offentlige institutioner, brugere, eksperter, NGO’er m.fl.). I faget er teorier og modeller fra entreprenørskab og designtænkning i spil for at skabe innovative løsninger. Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab. Læs mere om projektet her, og se endvidere hjemmesiden med desuni-metoder her.
  • Projektuniverset har som mål at skabe en gennemsigtig og effektiv progression i de studerendes læring, uanset om de er bachelor- eller kandidatstuderende. Projektuniverset er omsat til en prototype, som er i sin første testfase. Med projektuniverset sikres det, at de studerende klædes på til at kunne foretage en videnskabeligt funderet undersøgelse af et praksisproblem. Yderligere er det målet at skabe synergi på tværs af flere fag gennem forskellige undervisningsmoduler. Læs mere om tankerne bag projektuniverset her, og se mulighederne for valg af moduler her.
SDU Alumne-netværk

Har du læst ved SDU, har du mulighed for at blive en del af SDU's alumnenetværk. Her kan du bl.a. finde tidligere studiekammerater og modtage tilbud om at deltage i faglige arrangementer.

Læs mere og tilmeld her ...