Uddannelser

Uddannelser

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse leverer uddannelser på højt niveau, der forankres i forskningsmiljø og åbne lærings- og studiemiljøer, hvor studerendes fagligheder og kompetencer udvikles på tværs af fag og i samspil med erhvervslivet og offentlige organisationer.

Praktisk relevans

Gennem vores uddannelser oparbejder du som studerende kompetencer til at arbejde med forskningsbaseret viden i den praksis, du skal indgå i efter eller sideløbende med studiet. Derfor er uddannelserne præget af et samspil med virksomheder på flere forskellige måder og områder som f.eks. praktikforløb, studieophold, rapportskrivninger, workshops mv.

Eksempler på samarbejder mellem studerende og eksterne partnere

  • Kandidatstuderende skaber tydelig sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse, de opnår indenfor erhvervsøkonomi og den konkrete udvikling, der sker i den virksomhed, de er ansat. Læs om erhvervskandidaten her.
  • Bachelorstuderende på HA - Entreprenørskab og Innovation (HA-ENIN) kobler gennem fire-fem semestre teori med praksis ved at være tilknyttet en værtsvirksomhed. Læs om HA-ENIN her.
  • 'Virksomhedsprojekt' er et obligatorisk fag, som flere af vores kandidatuddannelser indeholder. I faget udarbejder den studerende en opgave med afsæt i en erhvervsøkonomisk problemstilling, der er knyttet til en konkret virksomhed eller organisation, og som anvender den teoretiske ballast, den studerende har med sig fra studiet. Læs om Virksomhedprojekt her.
  • Uddannelsernes Fællescase er et valgfag i markedskommunikation på SDU Slagelse, hvor studerende udarbejder innovative løsningsforslag på problemstillinger stillet af en række lokale virksomheder. De studerende får på denne måde mulighed for at anvende teorien i praksis, og virksomhederne får synsvinkler på deres problemstillinger, som de ikke ellers ville have fået. Uddannelsernes Fællescase er et tværgående samarbejde mellem SDU, Erhvervsakademi Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Erhvervscenter.
    For mere information, kontakt Martin Senderovitz på mse@sdu.dk.
  • Kandidatstuderende i Kolding gennemgår et længerevarende forløb, hvor der interageres med en række virksomheder, kommuner, erhvervskontorer, Danske Banks Growth Advicers m.fl. for at udtænke nye ideer og udvikle nytænkende koncepter for, hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde med bæredygtig forretningsudvikling i regi af FN's verdensmål. Se et eksempel på de studerendes arbejde her.

Eksempler på udviklingsprojekter indenfor uddannelse

  • Verdensmålsdrevet entreprenørskab er et tre-årigt FN's verdensmål-projekt, som vil skabe verdensmål-drevet entreprenørskab blandt studerende på tværs af  SDU Kolding og SDU Slagelse. Verdensmålenes kompleksitet kræver, at flere går sammen for at løse dem, og at nye alliancer og partnerskaber opbygges. Projektets fokus er derfor på samskabelse mellem studerende på tværs af årgange og fagligheder i samarbejde med eksterne aktører (virksomheder, kommuner og andre offentlige institutioner, brugere, eksperter, NGO’er m.fl.). I faget er teorier og modeller fra entreprenørskab og designtænkning i spil for at skabe innovative løsninger. Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab. Læs mere om projektet her, og se endvidere hjemmesiden med desuni-metoder her.
  • Projektuniverset har som mål at skabe en gennemsigtig og effektiv progression i de studerendes læring, uanset om de er bachelor- eller kandidatstuderende. Projektuniverset er omsat til en prototype, som er i sin første testfase. Med projektuniverset sikres det, at de studerende klædes på til at kunne foretage en videnskabeligt funderet undersøgelse af et praksisproblem. Yderligere er det målet at skabe synergi på tværs af flere fag gennem forskellige undervisningsmoduler. Læs mere om tankerne bag projektuniverset her, og se mulighederne for valg af moduler her.
SDU Alumne-netværk

Har du læst ved SDU, har du mulighed for at blive en del af SDU's alumnenetværk. Her kan du bl.a. finde tidligere studiekammerater og modtage tilbud om at deltage i faglige arrangementer.

Læs mere og tilmeld her ...