Skip to main content

Skab synlige gevinster med Sales & Operations Planning i virksomheden

"Virksomheder, der med succes har implementeret S&OP, rapporterer om synlige gevinster i form af bl.a. forbedret kundeservice, men også en reducering af både omkostningsforbruget og behovet for arbejdskapital", Jan Stentoft, professor, SDU.

Kom til morgenmøde om S&OP

Fredag den 28. februar 2020 kl. 8.00 - 9.30
Lokale 31.02, SDU Kolding

Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 8.00
Selve morgenmødet starter kl. 8.15
Det er gratis at deltage i morgenmødet, men tilmelding er nødvendig.


Sales & Operations Planning (S&OP) er en taktisk planlægningsproces, der søger at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Virksomheder, der med succes har implementeret S&OP, rapporterer om synlige gevinster i form af bl.a. forbedret kundeservice og en reducering af både omkostningsforbruget og behovet for arbejdskapital.

Forskere ved SDU har undersøgt, hvorfor virksomheder ikke arbejder med S&OP, når der er åbenlyse fordele ved at implementere S&OP. På dette morgenmøde vil Jan Stentoft præsentere disse nye forskningsresultater og sætte dem i relation til succeskriterier for implementering.

Dinex A/S, som er en af de deltagende virksomheder i projektet, har nu, efter et tidligere mislykket forsøg med opstart af S&OP, fået en S&OP proces ført ud i livet. Mads Kaa Schou Nielsen fra Dinex A/S sætter fokus på, hvad virksomheden har gjort, hvilke snublesten der har været i processen, samt hvad der konkret er gjort for at overvinde disse.

Program

 

08:00 – 08:15

Morgenbrød og netværk

08:15 – 08:40 (ca.)

Når nu Sales & Operations Planning har så åbenlyse fordele, hvorfor går man så ikke bare i gang?
v/professor Jan Stentoft, SDU

08:40 – 09:05 (ca.)

Sådan kom vi i gang med Sales & Operations Planning
v/Group Supply Chain Manager OEM Mads Kaa Schou Nielsen, Dinex A/S

09:05-09.30

Spørgsmål og tak for i dag

Tilmelding

Meld dig til First Mover Morgenmøde ved at klikke her ...


Projektet bag

S&OP er et 2-årigt projekt (2016-2018) med det formål at udvikle ny viden om, hvorledes danske virksomheder kan skabe øget konkurrencekraft gennem implementering af tværgående Sales & Operations Planning processer.

Projektet øger opmærksomheden på, hvorledes små og mellemstore danske virksomheders konkurrencekraft forbedres gennem S&OP. S&OP er et instrument til at rive siloerne ned i virksomhederne og opnå forbedret performance i form af øget markedsforståelse og leveringsevne samtidig med et reduceret omkostningsforbrug til gavn for innovation og vækst.

Projektet er støttet af Industriens Fond, og du kan læse mere om S&OP-projektet ved at klikke her.


First Mover Morgenmøde om S&OP

Tilmeld her ...

Redaktionen afsluttet: 15.01.2020