Skip to main content

Socialt entreprenørskab

… bliv klogere på og få inspiration til, hvordan socialt entreprenørskab kan udvikle innovative løsninger og produkter, der baner vejen for en bæredygtighed fremtid.

Mandag den 23. april 2018 kl. 9.00 - 10.30
Lokale U 109, Alsion, SDU Sønderborg

Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00
Selve morgenmødet starter kl. 9.15
Det er gratis at deltage i morgenmødet, men tilmelding er nødvendig.


Socialt entreprenørskab skaber nye løsninger

Socialt entreprenørskab vinder frem i organisationer, virksomheder og samfundet som måden at skabe bæredygtige løsninger på for mennesker.

Ildsjælen, der kæmper alene og for egne ideer taber terræn. I stedet udvikler vi i dag initiativer, løsninger og produkter i fællesskab, og målet er at nytænke løsninger på vores fælles problemer i samfundet og miljøet.

Succes med social entreprenørskab – hvordan griber man det an?

Socialt entreprenørskab har potentialet til at løfte ideerne til nye højder, men der er adskillige faldgruber, der truer de gode intentioner.

I projektet Benefit4Regions sættes der fokus på social entreprenørskab i praksis. Med udgangspunkt i vores erfaringer herfra vil vi på First Mover Morgenmødet sætte fokus på:

  • Hvilke forudsætninger skal være til stede for at socialt entreprenørskab lykkedes?
  • Hvilket ambitionsniveau kan der lægges for dagen i socialt entreprenørskab?
  • Hvordan indfries potentialet i social entreprenørskab?
  • Hvordan sikrer man sig, at det sociale entreprenørskab bliver handlekraftig, nyskabende og gensidigt forpligtende– og undgår at blive en stillestående ”kaffeklub”?

Kom til morgenmøde og bliv klogere på social entreprenørskab

På First Mover Morgenmødet d. 23. april til. 9.00 til 10.30 på SDU Sønderborg kan du høre mere om potentialet og udfordringerne ved socialt entreprenørskab.

Program

Mødet vil være en dialog mellem teori og praksis, hvor Susanne Gretzinger, som forsker i social entreprenørskab, vil starte med at give en introduktion til og forståelse af teamet. (NB: på engelsk)

Connie Mark Skovbjerg og Åse Ditlefsen Ferrão fra Sønderborg Kommune vil følge op med levende beskrivelser af, hvordan de arbejder med social entreprenørskab i praksis.

Oplægsholderne

Connie Mark Skovbjerg er landdistriktskoordinator ved Sønderborg Kommune.

Åse Ditlefsen Ferrão er projektleder ved Sønderborg Kommune.

Susanne Gretzinger er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Sønderborg.

Projektet 'Benefit4Regions' er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Tilmelding til First Mover

Klik her ...

Hvad er First Mover?

SDU First Mover

Spørgsmål?

Kontakt Jane Petersen på jape@sam.sdu.dk eller på tlf. 6550 2889.

Spørg om First Mover her ...

Redaktionen afsluttet: 19.03.2018