Skip to main content

Hvordan onboarder du nye medarbejdere?

SDU SØNDERBORG: Kom til First Mover Morgenmøde og bliv klogere på, hvordan en god onboardingproces kan give medarbejdere den bedst mulige start i deres nye job - men også hvad der kan ske, hvis der ikke er tænkt på onboarding.

MORGENMØDET ER AFLYST

Onsdag den 22. april 2020 kl. 8.00 - 9.30
Lokale M301, SDU Sønderborg

Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 8.00
Selve morgenmødet starter kl. 8.15
Det er gratis at deltage i morgenmødet, men
tilmelding er nødvendig.

Onboarding handler om mennesker

Onboarding er meget mere end en buket blomster den første arbejdsdag, en opgaveliste eller en introduktionsdag. Onboarding handler om at forankre nye medarbejdere i virksomheden ved hjælp af meningsfulde opgaver, fællesskaber og et godt arbejdsmiljø. En succesfuld opstart afspejler sig i medarbejderens engagement, loyalitet og effektivitet – og er ofte startskuddet til et frugtbart parløb mellem medarbejder og virksomhed. En mangelfuld onboarding kan derimod have store konsekvenser for begge parter.

På First Mover Morgenmødet sættes der fokus på, hvordan virksomheder med fordel kan arbejde med onboarding af både højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft såvel som timelønnede vikarer. Morgenmødet er interessant for alle, der ønsker at give nye medarbejdere den bedste start i virksomheden til gavn for medarbejderen såvel som for virksomheden.  

En dialog mellem teori og praksis

Charlotte Thomsen, CEO ved Danimex, starter morgenmødet med at give et indblik i, hvordan Danimex arbejder med at onboarde deres højtkvalificerede specialister. Danimex’ medarbejdere har ofte ikke blot skiftet arbejdsgiver, men også land, når de starter i deres nye stilling. Onboarding hos Danimex er en ledelsesopgave, der handler om at imødekomme medarbejderens individuelle situation. Fokus er på at sikre, at medarbejderen, og ikke mindst dennes familie, falder til i de nye omgivelser – både i og udenfor virksomheden.  

Mustafa Khalil Mahmood, lektor ved Syddansk Universitet, følger op ved at give et indblik i, hvordan timelønnede vikarer oplever deres onboarding – eller mangel på samme. Timelønnede vikarer er kun ansat i en kortere periode, hvorfor onboarding ofte undlades eller nedprioriteres af virksomhederne. Mustafa Khalil Mahmood vil give et indblik i konsekvenserne af den manglende onboarding samt forklare, hvorfor onboarding er relevant og vigtigt - også når der er tale om korte ansættelser.

Program

  • Morgenkaffe og velkomst
  • Onboarding og fastholdelse af udenlandske specialister
    v/CEO, Charlotte Thomsen, Danimex
  • Onboarding: Temporary agency workers’ experience of the first day at work
    v/lektor, Mustafa Khalil Mahmood, SDU Sønderborg
  • Spørgsmål og diskussion

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.


First Mover Morgenmøde i Sønderborg om Onboarding

MØDET ER AFLYST

Spørgsmål?

Så kontakt Jane

Redaktionen afsluttet: 02.03.2020