Skip to main content

Social Innovation Initiativ

Fra ide til social økonomisk virksomhed

Social innovation handler om at innovere for og med mennesker i brudfladerne mellem den offentlige, den private og den tredje sektor. Social Innovation er også en ny måde at forstå, analysere og løse sociale problemer på gennem projekter, virksomheder og offentlige initiativer. I sommeren 2018 lavede Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse et samarbejde med Kolding og Vejle kommune og tilbød 18 sociale aktører at deltage i et workshopforløb om social innovation.

En af virksomhederne der deltog, var Gudenåen som dynamo (GSD) er et ambitiøst socialøkonomisk projekt, der agerer paraply for flere socialøkonomiske virksomheder i lokalområdet omkring Gudenåen. Virksomhederne under GSD arbejder ud fra en socialøkonomisk tankegang om at have en tredobbelt bundlinje: økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. GSD er drevet af projektleder Helle Søndergaard, der har mange års erfaring med socialøkonomiske virksomheder og sociale projekter.

Helle Søndergaard ansøgte om at deltage i workshopforløbet, da hun netop var i gang med at starte et nyt projekt op i GSD. ”Da jeg læste om forløbet, så jeg en mulighed for at koble noget teori på det arbejde jeg har lavet i mange år. Og så havde jeg mulighed for at udvikle mit netværk med andre sociale aktører i området”, fortæller Helle Søndergaard.

Forløbet er udviklet og ledet af Steffen Korsgaard, professor mso på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding.

På SDU Kolding arbejder vi på at være relevante for vores lokalsamfund. Og en af de måder vi samarbejder med lokalsamfundet, er ved at tilbyde konkret viden og teori til de virksomheder og iværksættere, som efterspørger det. Derfor var ønsket, at universitetet skulle bidrage med konkrete værktøjer og modeller til lokale sociale aktører, så de kunne opnå endnu bedre mål i projekterne og skalere det”, fortæller Steffen Korsgaard.

Mødet mellem universitetet og de sociale aktører var derfor også et møde mellem to mindsets – et forretningsorienteret fra universitetet og et socialorienteret fra aktørerne. Det var også tilfældet for Helle Søndergaard: ”Jeg fik arbejdet med mit mindset. Det er en væsentlig læring fra forløbet at kigge på kernen af virksomheden. Hvis kernen er på plads, så kan vi skalere! Jeg har lært at stille spørgsmål om indtægt og salg – hvordan får vi virksomheden til at løbe rundt? Kernen er ikke, at vi skal leve af kommunens tilskud, men af bl.a. salg af vores produkter og service. Der skal være et samspil mellem de sociale og økonomiske elementer, hvis det skal blive en længere varig løsning”.

Efter deltagelse i forløbet stod Helle Søndergaard med en konkret handlingsplan om at ville skabe tre virksomheder, der skulle forene den social dagsorden med at drive forretning. Og siden februar 2019 har Helle medvirket til at etablere to af de virksomheder med ca. 15 borgere tilknyttet. Den ene virksomhed er en café på Tørring Camping, som bl.a. ansætter autister fra Gudenå Kollegiet og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Den anden virksomhed er Con-ReDo, hvis hovedformål er at lave nænsomt nedrivningsarbejde samt at bygge pop-up containere lavet af genbrugsmateriale.

”Jeg har arbejdet med sociale virksomheder i mange år og har derfor meget med i bagagen, men den form jeg arbejder med nu, den er født ud af forløbet”, fortæller Helle Søndergaard.

Information om forskningsprojektet Det Sociale Innovationsinitiativ

Formålet med programmet er at understøtte vækstlaget af social innovation i Danmark, dels ved at tilbyde et kompetenceløft til sociale innovatører, og dels ved at lave engageret forskning i sociale innovationsprocesser.

Programmet følger en simpel tre-trins model, der baserer sig på den nyeste forskning i social innovation og entreprenørskab. De tre trin fokuserer på at definere, udvikle og skalere den sociale innovation. Under hvert af disse trin arbejdes der med en række konkrete modeller og værktøjer. I det konkrete arbejde inddrager SDU værktøjer og modeller fra blandt andet design, entreprenørskab og innovation. Programmet er 100% praksisorienteret og fokuserer på, at kompetenceudvikling og læring skal ske gennem konkret arbejde med modeller, teorier og værktøjer i egne projekter.

Sidst opdateret: 06.03.2024