Tværdisciplinær

Tværgående samarbejde

Instituttet er karakteriseret ved samarbejde og forskningsprojekter, som går på tværs af de tre forskningsgrupper, med en særlig tyngde inden for tre strategiske indsatsområder (spydspidser):

  • Entreprenørskab

  • Relationsledelse

  • Design & Innovation

... som alle tilfører viden til både den internationale forskning og forbedringer af praksis hos ledelsen i private og offentlige virksomheder.  

Inden for de tre spydspidser er der på instituttet en kritisk masse i forskningen sammenlignet med andre miljøer nationalt og internationalt, og instituttets forskning ligger på et internationalt højt niveau. Hver af spydspidserne har en leder, som arbejder med at udvikle det pågældende spydspidsområde.


--> Entreprenørskab

Forskningen inden for entreprenørskab bygger på entreprenørielle processer med fokus på netværk, kvindelige iværksættere, intraprenørskab, rådgivning, spin-offs og sociale netværk.  

Målet er fortsat at udvikle teorier og spille en aktiv rolle som vidensressource i regionen samt på nationalt og internationalt plan.  

--> Relationsledelse

Instituttets fokus på relationsledelse er markant, og der findes ikke tilsvarende miljøer i Danmark.  

De grundlæggende forskningsemner er ledelse, forretningsudvikling og forretningsmodeller, innovation i business netværk, styring og udvikling af netværk, virksomheder og klynger, og forskningen bidrager til udvikling af ledelsesteorier og ledelsesværktøjer på tværs af virksomheder og organisationer og offentlig-privat innovation.  

--> Design og Innovation

Design og innovation er under opbygning og forventes fremadrettet at få en betydelig rolle ved instituttet. Satsningen sker i et tæt samspil med SDU Design. Der arbejdes med designledelse, designtænkning og strategisk design.  

For at etablere forskningsområdet skal der i de kommende år tiltrækkes forskningsmidler og etableres en stærk forskningsgruppe på tværs af SDU Design og IER.