Skip to main content

Institutbogen 2022 (læs mere og hent pdf her)

Tema: Kriser giver nye muligheder - Fra Corona til grøn bæredygtig omstilling

Kriser rammer virksomheder forskelligt – nogle virksomheder rammes hårdt og kæmper for at overleve, hvorimod andre kommer styrkede ud af krisen. Det er Coronakrisen, som ikke rigtig vil klinge af, men fortsat har et fast greb i os, et vidnesbyrd på. Coronakrisen har gjort ondt på store dele af dansk erhvervsliv, men krisen har også afdækket en enorm omstillingsparathed, som mange virksomheder har anvendt til at skabe og gribe nye forretningsmuligheder eller til at gentænke deres eksisterende forretning.

Coronakrisen har vist sig at være et forstørrelsesglas for nye muligheder, og krisen har potentiale til også at blive en accelerator for den grønne
omstilling – en omstilling, vi allerede var i gang med før krisen. Virksomhederne har gode muligheder for at skabe attraktive forretningsmodeller,
værdifulde partnerskaber og nye forretningsområder med fokus på grøn omstilling, men udviklingen af bæredygtige løsninger kræver nye kreative
måder at kombinere ressourcer på, såsom datadrevne løsninger, digitale serviceplatforme og smarte enheder.

Fremadrettet vil evnen til at kunne agere proaktivt ift. den grønne omstilling blive et vigtigt konkurrenceparameter for virksomheder, industrier
og samfund. Virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med bæredygtighed, vil formentlig opleve omstillingen som værende meget krævende.
Virksomhedernes startposition vil variere – og dermed vil indsatsen, som virksomhederne skal bringe for at komme i mål med en grøn omstilling, være forskellig. Nogle brancher og virksomheder vil være hurtige til at udvikle grønne løsninger, mens andre risikerer at blive efterladt på perronen. Et første skridt til at komme med på det grønne omstillingstog er at forstå, hvad grøn omstilling er og indebærer, for dernæst at kunne prioritere dette i virksomhedens strategiske udvikling.

I dette års institutbog er vi optagede af erfarings- og læringspunkter, som Coronakrisen har givet små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til
håndteringen af fremtidige kriser, samt af hvordan disse virksomheder kan få gavn af den igangværende grønne omstilling, som kun vil tage til i
styrke i årene fremover. Og med dette fokus kommer vi ikke udenom digitalisering, og hvordan digitalisering kan fungere som løftestang for den
grønne omstilling. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er vi, udover at være en del af Coronakrisen, fortsat også en del af en klimakrise, som
vi bør agere og handle på – og erhvervsudvikling og grøn omstilling er ikke modsætninger, men to sider af samme sag.

Bogen udgøres af syv skarpe bidrag til årets tema ‘Kriser giver nye muligheder – Fra Corona til grøn bæredygtig omstilling’.

Få den trykte udgave af årsrapporten tilsendt gratis ved henvendelse til centersekretær Pernille Holst Christensen phc@sdu.dk.

Hent institutbogen 2022 som pdf

Klik her ...

Redaktionen afsluttet: 16.03.2022