Skip to main content
DA / EN

Årsrapport 2003/2004 (læs mere og hent pdf her)

TEMA: Vækst

"Formålet med CESFOs virksomhed har hele tiden været at højne den danske forskning i entreprenørskab og ledelse i mindre virksomheder. Målet var at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere med forskellig faglig baggrund kunne samarbejde omkring temaer og projekter af fælles faglig interesse. I dag er det ikke blot forskere fra forskellige institutter ved Syddansk Universitet, som bidrager til aktiviteterne i CESFO. Forskere fra andre forskningsinstitutioner i såvel Danmark som i udlandet har gennem årene bidraget til forskningsaktiviteterne."

Uddrag af forordet fra CESFOs Årsrapport 2003/2004 CESFOs rapportserie nr. VIII

Læs årsrapporten her eller rekvirer et trykt eksemplar fra sekretariatet
Redaktionen afsluttet: 12.11.2007