Skip to main content

Årsrapport 1999/2000

TEMA: Organisationer i opbrud

"Center for Småvirksomhedsforskning har sædvanen tro været involveret i en række forskningsaktiviteter af vidt forskellig natur. Som centret har tradition for, ønsker vi at videreformidle resultaterne af disse forskningsaktiviteter til et bredere publikum i kort form. I år har vi besluttet, at temalægge bidragene omkring emnet "organisationer i opbrud", da dette tema går igen i flere af de eksterne forskningsaktiviteter, Center for Småvirksomhedsforskning har været involveret i."

Uddrag af forordet fra CESFOs Årsrapport 1999/2000

Læs årsrapporten her eller rekvirer et trykt eksemplar fra sekretariatet
Redaktionen afsluttet: 12.11.2007