Skip to main content

Bæredygtighed som en del af DNA’et

Easyfood

Easyfood har siden deres etablering i år 2000 set bæredygtighed som en central del af deres forretning og strategi – det er ganske enkelt en del af Easyfoods DNA. Administrerende direktør Flemming Paasch er dog opmærksom på, at virksomheden ikke må hvilke på laurbærrene: ”Jeg tænker, at noget af det, vi skal være opmærksomme på nu, det er, at vi passer på, det ikke bliver en sovepude for os. Vi skal ikke tro, vi har styr på det hele bare fordi, vi har arbejdet med det i mange år.

Easyfood arbejder struktureret med bæredygtighed, og der er nedsat en CSR-gruppe, der organiserer og varetager de forskellige bæredygtige tiltag i virksomheden. I gruppen deltager medarbejdere og mellemledere fra en række af Easyfoods processer. CSR-gruppen sørger for at forankre bæredygtighed i virksomhedens aktiviteter og afdelinger, ligesom de sikrer, at arbejdet med bæredygtighed er afstemt og målrettet på tværs af virksomheden.

Easyfoods fokus på bæredygtighed kommer i høj grad deres kunder til gode. Easyfood rådgiver og vejleder deres kunder i bæredygtighed, ligesom de tilbyder bæredygtige convenience-produkter, som letter kundernes hverdag og bl.a. kan påvirke kundernes CO2 regnskab positivt. Easyfood har f.eks. udviklet bagværk, som ikke skal genopvarmes, men blot optøs og derefter serveres, hvilket minimerer madspild hos kunderne. Flemming Paasch udtaler: ”[...]vi vil gerne bruge bæredygtighed til også at skabe værdi for vores kunder […]”.

Partnerskaber og samarbejder om bæredygtighed tillægges stor værdi hos Easyfood. Virksomheden samarbejder bl.a. med Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding, idet de anerkender, at det er vigtigt løbende at få ny og relevant viden om bæredygtighed. Easyfood gennemgår pt. et forløb om bæredygtighed hos en af deres samarbejdspartnere: Green Network. Innovation Manager hos Easyfood Kirsten Jensen fortæller, at de via et forløb med Greenwork har lært ikke at gå i panik over kritikken af plastik i emballage men derimod forklare, at plastik forlænger holdbarheden af deres produkter og dermed reducerer madspild.

Easyfood er i gang med et længerevarende forløb om bæredygtighed. Innovation Manager hos Easyfood Kirsten Jensen fortæller, at de bl.a. som en del af forløbet har lært at håndtere kritikken omkring brug af plastik i emballage og forsvare, at plastik forlænger holdbarheden af frostprodukter og dermed reducerer madspild.

Besøg Easyfoods hjemmeside her.

Sidst opdateret: 05.03.2020