Skip to main content

CESFO Årsrapporter

Pejlemærkerne for CESFO er både at bidrage til en fortsat teoriudvikling og samtidig spille en aktiv rolle som vidensressource i forhold til de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det betyder, at forskningen hovedsagelig er empirisk baseret og ofte inddrager virksomheder og konsulenter i udviklingen af forskningsrelevante problemstillinger.