Skip to main content

Formål 
Formålet med dette kursus er at give et forskningsbaseret og praksisrettet indblik i, hvordan man kan tage livtag med en elektronisk portfolio, hvori elevernes skriftlige udkast, feedback og færdige besvarelser indgår. Kurset har fokus på, hvordan du i arbejdet med portfoliodidaktik kan styrke elevernes udvikling af deres egen skriftlighed ved at have fokus på skriveprocessen. Du får desuden inspiration til, hvordan man som lærer og skole kan arbejde med stilladsering og udvikling af elevernes skriftlighed ved brug af portfoliodidaktik. 

 

Indhold
Mange elever og lærere oplever, at skriftlige opgaver, skriveprocesser og evaluering af skriftlighed er udfordret af AI. En del af udfordringerne knytter sig til elevernes kritiske refleksion i brugen af AI-teknologier. En anden udfordring knytter sig til bedømmelse af produkter. Den formative evalueringsform fylder meget i den daglige gymnasiedidaktik efter de sidste gymnasiereformer. Der er imidlertid ikke kommet et tilsvarende fokus på portfoliodidaktik, hvilket kan undre, da en stor del af portfolio-didaktikken netop handler om at udskyde den summative bedømmelse og styrke læringsprocessen, læringspotentialet og udviklingen af skrivefærdigheder. Portfoliodidaktikken giver eleverne en række muligheder for at træne, få erfaringer med og udvikle sig som deltagende individer på skrift og lære at anlægge forskellige perspektiver, stemmer og positioner, samtidig med at de træner elementer, der peger frem mod eksamensgenrerne. 

På dette kursus vil du blive introduceret for portfoliopædagogik og –processer. Du vil stifte bekendtskab med konkrete værktøjer, som kan anvendes til portfolioforløb. Derudover vil kurset præsentere forskellige strategier for og eksempler på skriveøvelser og konstruktiv feedback. Efter hands-on øvelser og diskussion om anvendelse af portfolio i din egen undervisning, vil du være i stand til at designe et forløb til din egen undervisning, hvor portfolio indgår.

 

Arbejdsform 
På kurset vil der være oplæg, hands-on øvelser og diskussion om, hvordan deltagerne kan anvende portfolio i deres egen undervisning.

Målgruppe 
Undervisere i alle fag fra de gymnasiale uddannelser samt pædagogiske ledere fra skolerne.

Tid og sted
Onsdag den 20. november 2024, kl. 10.00-16.00, Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

 

Tilmelding
Pris: 2.950 kr.
Senest søndag den 20. oktober 2024 på
www.gl.org/GLE

 

Undervisere
Katrine Haaning. Lektor v. Egaa Gymnasium og adjunkt, Inger-Marie Falgren Christensen, Syddansk Universitet.

 

Sidst opdateret: 10.04.2024