Skip to main content

Paideia

Paideia – Pædagogiske Forum; en del af et aktivt studiemiljø. Kom og vær med!

Spændende foredrag - med god energi
Paideia – Pædagogisk Forum er en selvstændig, pædagogisk foredragsforening, der er tilknyttet Studienævnet for Pædagogik v. SDU. Formålet med foreningen er at afholde foredrag, der præsenterer et bredt udsnit af emner omkring pædagogisk forskning og udvikling. Disse emner belyses primært via instituttets egne medarbejdere, men medarbejdere ved øvrige institutter eller andre med tilknytning til det pædagogiske område er ligeledes velkomne. Foredragsholderne bestemmer selv, hvad de vil tale om og indholdet vil blive præsenteret i indbydelsen.

Den sociale time - med hygge, mad og mulighed for faglig sparring
Da foreningen også er et socialt samlingspunkt for alumner og studerende, afholder vi ’social time’ fra kl. 18-19 i området omkring Café Campus på Campustorvet. Så mød op i god tid og få eventuelt din aftensmad med social hygge og mulighed for faglig inspiration og sparring på tværs af årgange.

Det med småt – med læsbar skrift
Alle kan blive medlem af foreningen og foredragene er gratis for medlemmerne. Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for et år ad gangen . 

Der afholdes ca. 3 arrangementer pr. semester. Indbydelser offentliggøres på foreningens facebookprofil; Paideia – pædagogisk foredragsforening.
På denne side er der ligeledes adgang til at se foreningens vedtægter, referater af bestyrelsesmøder samt eventuelle informationer/materiale i forbindelse med afholdte foredrag.

Bestyrelsen

Formand: Hanne Fie Rasmussen
Næstformand: Lærke Stræde Pile
Kasserer: Christian Maasbøl Lauridsen
Rebecca Lindholm Ejton Bork
Solvejg Barkou Larsen
Lejla Beba
Emma Bartsch

Sidst opdateret: 13.10.2023