Turisme

Turismeforskning og turismeundervisning beskæftiger sig med turisme som samfundsfænomen, og undersøger det med udgangspunkt i både humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange. I det følgende kan du få et indblik i, hvad dette omfatter.

Turisme afspejler vores samfund, forståelse af os selv, og andre. På den måde er forskningen i turisme et kulturstudie. Turisme er også et område, der trods økonomiske kriser, er i fortsat vækst på globalt plan, og udgør livsgrundlaget for millioner af mennesker. Dermed har det også en stor erhvervsøkonomisk betydning. Den øgede mobilitet medfører også sociokulturelle og miljømæssige udfordringer på den enkelte destination og på globalt niveau.

Instituttets turismeforskning fokuserer særligt på bæredygtig turismeudvikling. Selvom erhvervet er i vækst, og potentielt er et vigtigt bidrag til erhvervsudvikling, rejser det en række komplekse spørgsmål. Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling i forhold til bevarelse af miljø, kulturer og økonomi? Hvordan kan innovative produkter og services medvirke til at skabe mindeværdige turistoplevelser, og en bedre livskvalitet for de berørte lokalsamfund? Det er nogle af de spørgsmål, studerende vil få forståelse for, og redskaber til at tackle, på vores uddannelser.

Vi udbyder kandidatuddannelsen Cand. Negot i International Turisme og Fritidsmanagement. Endvidere udbyder vi i samarbejde med Universiteter i Ljubljana i Slovenien og Girona i Spanien den prestigefulde Erasmus Mundus-uddannelse, European Master in Tourism Management (EMTM). Turismeforskerne ved Instituttet er samlet i forskningscentret Center for Turisme, Innovation og Kultur (TIC), ligesom vi er repræsenteret i det nye forskningstiltag, SDU Design. Endelig indgår vi i det nationale forskningssamarbejde, Turismeforskerne i Danmark (TiD). Ud over forskning omfatter vores aktiviteter også samarbejde med myndigheder og erhvervsliv på såvel lokalt og nationalt plan som på verdensplan. Vi har bl.a. udviklet den prisvindende innovationsplatform www.INNOTOUR.com, ligesom vi har udført flere projekter for regionale aktører. Du kan læse mere om forskning og studenterprojekter på TICs hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies