Skip to main content
Den terminologiske metode har oprindeligt primært været anvendt inden for tekniske områder i for­bindel­se med standardisering af tekniske produkter og fastlæggelse af den tilhørende terminologi. I dag er termi­nologi en nyttig disciplin for teknisk kommunikation (Technical Communication), hvor præcis og konsekvent terminologi er helt afgørende for at sikre en entydig kommunikation. Men metoden danner grundlag for en lang række andre anvendelsesområder.