Terminologi

Betegnelsen ”Terminologi” anvendes ofte om et fagområdes eller et domænes samlede fagudtryk eller termer. Men terminologi er meget mere end det. Terminologi beskæftiger sig både med termernes ind­holdsside og deres udtryksside, og terminologiarbejde omfatter mange aktiviteter lige fra begrebs­afklaring,  vidensstrukturering, videnshåndtering og videns­deling til fast­læggelse af terminologien inden for et do­mæne og anvendelsen af denne terminologi i fagsproglige tekster, for eksempel i virksomheders kommuni­kation med omverdenen og i webtekster.

Den terminologiske metode tager i modsætning til traditionelt ordbogsarbejde udgangspunkt i ind­holdet bag termerne, dvs. begrebernes betydning og deres indbyrdes sammenhæng. Ved at analysere de infor­mationer, man har om begreberne, bliver man i stand til at strukturere den opnåede viden om begreberne og deres rela­terede begreber i begrebssystemer, såkaldte terminologiske ontologier, og beskrive dem i definitioner, som kan registreres i terminologistyringssystemer.

Den terminologiske metode har oprindeligt primært været anvendt inden for tekniske områder i for­bindel­se med standardisering af tekniske produkter og fastlæggelse af den tilhørende terminologi. I dag er termi­nologi en nyttig disciplin for teknisk kommunikation (Technical Communication), hvor præcis og konsekvent terminologi er helt afgørende for at sikre en entydig kommunikation. Men metoden danner grundlag for en lang række andre anvendelsesområder.

På uddannelser inden for international virksomhedskommunikation er der i mange år blevet forsket og undervist i flersproget terminologi, dvs. undersøgelse af terminologien inden for samme domæne på flere sprog. Formålet er dels at sikre konsekvent termbrug og dermed også konsistent kommuni­kation på hvert af sprogene, og dels at foretage kontrastive undersøgelser med oversættelse for øje.   Den flersprogede terminologi er et vigtigt grundlag for fagsproglig kommuni­kation i den globale verden, for eksempel findes der ved EU en flersproget termbank, IATE. I de senere år, hvor dansk er blevet mere og mere presset af engelsk, kan ensprogligt terminologi­arbejde på dansk blive en vigtig faktor for at sikre, at dansk kan fungere som et fuldt udviklet vidensbærende og vi­dens­formidlende kultursprog inden for alle fagområder.

Terminologiarbejde er ikke kun relevant for private virksomheder. I Danmark har der de seneste år også inden for det offentlige været fokus på, at begrebsafklaring og begrebsmodellering kan skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi. Instituttet indgår i netværket Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi . Netværket har blandt arbejdet med en fællesoffentlig ontologi, som omfatter definitioner af en lang række generelle begreber som fx ydelse, tjeneste, service, som er fælles for flere offentlige myndigheder og sektorer, men ikke bruges konsekvent. Dette arbejde kan medvirke til, at forskellige myndigheder fremover benytter de samme termer for de samme begreber, så kommunikationen bliver mere forståelig for borgerne. Samtidig kan udarbejdelse af ontologier anvendes som led i udviklingen af it-systemer.

På instituttet har forskere undervist og forsket i opbygning af terminologiske databaser inden for blandt andet områder som økonomi og tekstil.

Terminologi er særligt relevant inden for international virksomhedskommunikation og webkommunikation, men relaterer også til områderne informationsvidenskab og bibliotekskundskab.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies