Skip to main content

Tidligere arrangementer

Nordisk Forum for Designhistorie 2018, Islands Designmuseum, Garðabær, blev gennemført som det første møde på Island. Nordisk Forum for Designhistorie har været afholdt hvert andet år siden 1982 på skift i de øvrige nordiske lande, så det var en vigtig begivenhed at få Island med som værtsland. Designmuseets direktør, Sigríður Sigurjónsdóttir, var medarrangør og er blevet Islands repræsentant i Nordisk Forum for Designhistorie.

Arrangementet blev afholdt 23/11 med 12 oplæg, heraf to inviterede forelæsninger. Der var oplægsholdere fra Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island. Dertil kom omkring 50 tilmeldte deltagere fra Island, og seminaret var dermed et af de mest velbesøgte i Nordisk Forums nyere historie. Det var samtidig en vigtig begivenhed for museet, idet der kun er ganske få designhistorikere på Island, men en god interesse for design. Islandsk design blev både repræsenteret gennem en inviteret forelæsning af professor Gudmundur Oddur, Islands Kunstakademi, og opvisninger af food design i pauserne. Oplægsholderne blev også inviteret på en eksklusiv omvisning i en villa i Garðabær, tegnet af Høgna Sigurðardóttir, og fremstår med den originale, gennemkomponerede indretning fra 1965 som et af de centrale værker i Islands arkitektur. Såvel designmuseet som byen Garðabær viste sig som perfekte rammer for Nordisk Forum 2018.

Temaet, Kopier, Klassikere & Traditioner, viste sig både som en god invitation, da vi fik en bred vifte af forslag fra alle de nordiske lande, fra både museer og universiteter, og som et stærkt fokus for diskussionerne dagen igennem. Det gav stof til at arbejde videre med emnet.
Arrangementet var oprindelig tænkt til at vare halvanden dag, men afbud fra to inviterede forelæsere fik os til at koncentrere oplæggene på samme dag. Det sikrede givetvis også større deltagelse og mere fokus i diskussionerne.

Temaet for de designhistoriske oplæg, Kopier, Klassikere & Traditioner, lagde op til en kritisk diskussion af den ofte forsimplede modstilling af original og kopi, som er dominerende i en modernistisk designdiskurs, herunder i designuddannelserne. Hvis vi ser bort fra ulovlig plagiering, der er et væsentligt økonomisk og juridisk problem, så er der et stort spillerum mellem original og kopi, hvor efterligning i forskellige grader udgør en vigtig kulturel og uddannelsesmæssig dynamik. Set i nordisk perspektiv bidrager temaet også til en kritisk behandling af låste forestillinger om centrum og periferi. Det gælder såvel opfattelser af, at Norden har ageret som en periferi, der efterlignede en centraleuropæisk modernisme, og at de yngre nordiske nationer, Finland, Norge og Island, lagde sig efter Sverige og Danmark som ledende designnationer. Der ligger en stor kreativitet og produktivitet i formmotiver og ideer, forfines og forskydes, og det har skabt den fællesnordiske designtradition.

Oplægsholdere fra:
Nasjonalmuseet (Oslo), Designmuseo (Helsinki), Stockholms Universitet, Laplands Universitet (Rovaniemi), Listaháskóli Íslands, Copenhagen Business School og Syddansk Universitet (Kolding).

Island er blevet fast repræsenteret i Nordisk Forum for Designhistorie ved Sigríður Sigurjónsdóttir, direktør for Hönnunarsafn Íslands.
Desuden er Leena Svinhufvud, Designmuseo (Helsinki), indtrådt som ny repræsentant for Finland.

23–24 September 2016 . Nordic Forum for Design History Studies conference 2016,  DESIGN EDUCATION IN THE NORDIC COUNTRIES.  Aalto University School of Arts, Design and Architecture 

7.-8. maj 2014, Nordisk Forum for Designhistorie 2014, Designmuseum Danmark, København

Institut for Design og Kommunikation Syddansk Universitet
  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 12.09.2019