Læs her om fem underviseres - positive - erfaringer med at fokusere på skriftligheden i undervisningen.

Karin Esmann Knudsen, Birthe Toft, Birgitte Norlyk, Elin Brandi Sørensen og Majbritt Rostgaard Evald fortæller om deres brug af nye undervisningsformer og dets konsekvenser for fagligheden.

En studerendes erfaringer
Læs om Denan Nevorics erfaringer som studerende i Akademisk Skriftlighed.

Studieordninger og skriftlighed
Hvad står der om skriftlighed i studieordningerne? Læs Maja Lucas' artikel Raketter eller tavs viden?