Skip to main content

De skriveproblemer, vi sætter fokus på, relaterer sig til fire forskellige niveauer i akademisk skriftlighed: genreforståelsen, skriveprocessen, arbejdet med klart sprog og arbejdet med korrekt sprog (se også Den akademiske teksttrekant):

 Genreforståelse:

 • Opgavestruktur (f.eks. afsnitsinddeling, indledningen som genre osv.)
 • Det akademiske ’jeg’ (analytikerens rolle frem for f.eks. evaluatorens rolle)
 • Vægtningen af teori, empiri og analyse (’hvem siger hvad hvor’)
 • Problemformulering og akademisk argumentation (f.eks. fastholdelse af et akademisk, undersøgende mål med opgaven)
 • Overholdelse af akademiske standarder (f.eks. kildehenvisninger og plagiatproblemer)

Skriveproces:

 • Arbejdet med opgaveskrivningens faser (f.eks. problemformulering og korrekturlæsning)
 • Informationssøgning (herunder bevidsthed omkring kildevalg)

Klart sprog:

 • Kohærens og kohæsion (både på makro- og mikroplan)
 • Problemer med passivt og agentløst sprog
 • Arbejdet med metatekst i den akademiske opgave

Korrekt sprog:

 • Kommaproblemer
 • R-problemer
 • T-problemer
 • Sammensatte ord

Sidst opdateret: 26.04.2017