Her ligger vores matrix for de forskellige elementer i akademisk skriftlighed - og vores forslag til en forløbsmodel.

Matrixen er et forslag til, hvilke aspekter af den akademiske skriftlighed, man kan fokusere på i løbet af et bachelorstudium. Hvis man klikker på et af emnerne i yderste venstre kolonne, bliver man henvist til en kort introduktion til det pågældende emne i vores handout-katalog.
Matrixen henvender sig først og fremmest til studienævn. Men undervisere og studerende kan forhåbentlig også få inspiration til deres arbejde med skriftligheden.

Matrixen fremlægger også et forslag til, hvornår i studieforløbet man kunne fokusere på de forskellige dele. Men den er kun tænkt som en inspiration til dette, ikke som et påbud om, hvordan det bør gøres.

Man kan selvfølgelig ikke nøjes med at arbejde med et element, når man skriver opgaver – alle dele kommer i spil i hver eneste opgave. Men underviseren kan fokusere på et eller flere delelementer, så de studerende får mulighed for at fordybe sig i disse.

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Sem.5

Fag A

Fag B

Fag C

Fag D

Fag E

Fag F

Fag G

Fag H

Fag I

Citatteknik og litteraturhenvisning

X

Litteraturliste

X

Indledning

X

Problemformulering

X

Synopsis

X

Præsentation af sekundærlitteratur

X

Fremstilling/beskrivelse af primære data (empiri/kilder)

X

Analyse af empiri/primærlitteratur/kilder

X

Teori- og metodefremstilling

X

Argumentation

X

Struktur

X

Kohærens

X

Metakommunikation

X

Konklusion

X

Akademisk diskurs

X

X

X

X

I vores idékatalog kan undervisere finde mange forskellige øvelser til, hvordan de enkelte elementer kan trænes i praksis. Her kan man fx læse om, hvordan hurtigskrivningsøvelser kan bruges til at få skrevet en god problemformulering, eller hvordan læselogs kan styrke forståelsen og præsentationen af sekundærlitteraturen.