Til instruktorerne: Print logbogsarket ud og udfyld det efter hvert vejledningsmøde.
Du finder arket her.