Akademisk Skriftlighed arbejder for et øget fokus på akademisk genrekendskab, faglige læreprocesser og skrivefærdigheder i undervisningssituationen.

Idékataloget henvender sig til undervisere. Det fungerer som inspirationskatalog og vidensbank, der opsamler erfaringer med de skrivedidaktikker, som afprøves af projektets lærere.

Studerende kan imidlertid også have gavn af at læse om de forskellige skriveøvelser.

I foråret 2007 arbejdede Akademisk Skriftlighed i særlig grad med implementering af skriftlighed i undervisningen via Blackboard. Der blev således gennemført en række skrivedidaktiske initiativer på de deltagende studier i forårssemesteret 2007. Disse initiativer omfatter bl.a.:

Herefter arbejdes der mere specifikt med:

  • Spørgsmål på undervisningsdias
  • Tænkeskrivning
  • Responsgrupper ift. studenteroplæg
  • Tekstproduktion på portfolio
  • Kommenterings-log
  • Portfolioevaluering

Erfaringer med implementering af disse øvelser på Blackboard og i den praktiske undervisning vil løbende blive gjort tilgængelige her på siden.

Vil du læse mere om vores erfaringer, kan du læse

evalueringsrapporten

fra projektets første år, 2006-2007. Evalueringen blev foretaget af vores eksterne evaluator, skriveforsker og lektor Ellen Krogh, fra Institut fra Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på SDU.