Skip to main content

Akademisk Opgavebank indeholder universitetsopgaver, der er indleveret og bedømt på et af Danmarks universiteter

På KUs hjemmeside kan man finde Skrivekonsulenternes sprogtest, der giver konkrete svar på, hvordan man skriver akademisk.

B!nko er et støtteværktøj til informationssøgning, kildebrug og kildekritik. Det er udviklet til undervisere og studerende på sundhedsvidenskabelige uddannelser, men andre kan også få glæde af B!nkos basismoduler om søgeteknik, internet, kildekritik og f.eks. øvelser i, hvordan man laver en litteraturfortegnelse.

Dansk Sprognævn har en god hjemmeside, hvor man kan man teste sin sprogviden, ligesom siden indeholder en del interaktive øvelser - bl.a. i kommaregler. Se også: "ofte stillede spørgsmål" om stavning, bøjning og alle mulige og umulige sprogspørgsmål. Desuden ligger Retskrivningsordbogen her!

Danskstudiet i Kolding har samlet en række gode artikler og opgaver inden for forskellige discipliner. Teksterne er skrevet af studerende og undervisere ved danskstudiet i Kolding.

Dialang er et sprogevalueringssystem, hvor man kan teste sin sproglige kunnen og få konkret feedback om både sine svage og stærke sider.

Fiduso står for "Folkefronten af intelligente danskere til udvikling af sproglig omhu" og har opslag om typiske sprogfejl og debat om sproglige emner.

Grammatik på dansk er et lille online-kursus i tre lektioner. Der er korte, præcise forklaringer og små øvelser – fra ordklasser til sætningsniveau. 

Sproget.dk er en fremragende hjemmeside om dansk sprog, hvor du kan få svar på næsten alt. Her kan du hurtigt slå op i en lang række ordbøger på samme tid, fx Retskrivningsordbogen, Nudansk Ordbog og Ordbog over det Danske Sprog. Du kan også få udførlig viden om grammatiske problemer.

SprogPortalen er lavet af VUC i Århus. Her kan du teste din grammatiske viden og få et mini-kursus i dansk grammatik.

Stopplagiat.nu er en virkelig god hjemmeside for dig, der er bange for at komme til at plagiere i dine opgaver. Her kan du læse om definitionen af plagiat, hvilke konsekvenser, plagiat kan få for dig, og hvordan du sikrer dig mod det..

Studiemetroen er udviklet af bibliotekarer Jette Bohn og Søren Elle, Bibliotekerne på Humaniora (AU), og giver enkle og overskuelige svar på genrerelaterede spørgsmål som f.eks. argumentation og informationssøgning.

Studieservice i Kolding linker til såvel studievejledningen, de faglige vejledere, studenterrådgivningen, KarriereCentret og meget andet.

Syddansk Universitets Bibliotek har også samlet en del online ressourcer, der kan være til gavn i en skrive- eller opgaveproces. Kig især under Tutorials og Studietips.

Bemærk at Akademisk Skriftlighed på Syddansk Universitets Bibliotek i Kolding har samlet en række værker, Cd-rommer mv. om opgaveskrivning på Akademisk Skriftligheds egen semesterhylde - spørg efter den, så viser personalet dig vej. Du kan også vælge selv at lede efter bøger om emnet på Syddansk Universitets Bibliotek.

Specielt for specialeskrivere
Studie- og Karrierevejedningen på KU har lavet en specialeblog, hvor problemer og spørgsmål, som især interesserer specialestuderende, tages op - ikke mindst spørgsmålet om, hvordan man skriver sit speciale på et halvt år!

Vejledningscentrets specialesider har gode råd om både specialeprocessen, specialereglerne, informationssøgningen og samarbejdet med vejlederen.

Links om skriveforskning
Mi’janne Juul Jensen, Ellen Krogh, Inger Lise Nordsborg, Alma Rasmussen og Agnes Witzke (1998): Når sproget vokser. En undersøgelse af kvalifikations- og dannelsesmål i skriftlig og mundtlig dansk i et tre-årigt forsøgsprojekt i fem gymnasieklasser.

Ellen Krogh (2006): En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk.

Sidst opdateret: 07.01.2018