Vores arbejde med skriftlighed bygger på de erfaringer, vi selv har haft som undervisere og vejledere og vores tutorers erfaringer, samt på resultaterne af de undersøgelser, vi har sat i gang for at lokalisere de konkrete skriveproblemer blandt studerende på de deltagende studier.

Undersøgelser og erfaringer:
Akademisk Skriftligheds problemkatalog tager udgangspunkt i en række opgaver fra de deltagende studier. Vi udnytter løbende både de deltagende læreres samt vores instruktorers konkrete erfaringer som udgangspunkt for nye tiltag.

Inspiration:
I Danmark har blandt andre Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen udgivet en række bøger om skriftlighed og skrivevejledning, som vi har draget nytte af.

Desuden fungerer lektor, ph.d., Ellen Krogh fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier som evaluator og inspirator for projektet.

Tekstmateriale er udarbejdet af Stinne Wessberg, Maja Lucas og Rikke Lind.

Værktøjskatalogets faneblade er udarbejdet af de deltagende instruktorer.