Skip to main content

Styregruppe

Sammensætningen af NCSs bestyrelse afspejler netværkets sigte: at skabe et forum, hvor forskere, erhvervsfolk og praktikere kan gå i dialog.


Marianne Wolff Lundholt, Lektor, Syddansk Universitet. Mariannes primære forskningsområder er narratologi (fortælleteori), lingvistik og virksomhedskommunikation. Netop kombinationen mellem disse interesseområder har gjort det oplagt for Marianne at arbejde med corporate storytelling. Ud over hendes forskningsmæssige baggrund har hun ligeledes arbejdet som Communication Advisor ved Danfoss. Marianne grundlagde Netværk for Corporate Storytelling i 2007 og har bl.a. udgivet et udvalg af netværkets seminarindlæg i bogen Fortælling i virksomhedens tjeneste (http://www.medusa.dk/). Marianne er styregruppens formand og kan kontaktes på malu@sdu.dk.

Heidi Hansen, studielektor, Syddansk Universitet. Heidi underviser indenfor områderne kommunikation og ledelse samt branding. Fagområderne er forankret i en semiotisk og narrativ tilgang og der løber således en rød tråd igennem aktiviteterne, som forbinder dem til et samlet hele. Heidi beskæftiger sig med, hvordan historier benyttes til at give og skabe mening, og hvordan betydning er en forhandling mellem mennesker. Heidi har skrevet artikler og bøger og afholder både foredrag og kurser. Heidi kan kontaktes på heidi@sdu.dk.

Cindie Aaen Maagaard, Adjunkt, Syddansk Universitet. Cindie’s forskningsinteresser falder inden for tre gensidigt givende felter: narrativ teori på tværs af medier, narrativ og identitetskonstruktioner og storytelling i virksomhedskommunikation. Hun har udgivet artikler og bidrag til bøger og holdt foredrag på internationale konferencer inden for alle tre områder. Hun er tilknyttet to forskningscentre på SDU —Multimodality, Choice and Text og CrossCom — og hun har været formand for netværket siden 2008. Cindies aktiviteter danner et fundament til undervisning i kurser om narrativ teori og analyse, storytelling og branding samt corporate communication.  Cindie kan kontaktes på cindiem@sdu.dk  

Philip Munch, Communication Partner, Steno Diabetes Center. Philip har haft en passion for narratologi og storytelling i mere end femten år. Han  er cand. mag i littteraturhistorie og retorik fra Århus Universitet og har derefter arbejdet med storytelling i praksis både internt i kultur og værdiprocesser og eksternt i branding og public relations. Først som konsulent på bureauet SIGMA og siden i Novo Nordisk A/S, hvor han har været de seneste fem år. Han er medforfatter til bogen ”Storytelling branding in practice” og arbejder teoretisk med området ud fra de cases han er med til at udvikle i praksis. Philip har en særlig ekspertise inden for storytelling i health care og formidler gerne denne viden på konferencer og  i universitets regi.  Kontakt: phmu@steno.dk

Ulrik Jungersen, Guldsmed, Designer MD, BIZ-ART, Designchef, Kolding Kommune

Jan Christensen, Communication Manager, Lego