Skip to main content

Netværk for Corporate Storytelling

Netværk for Corporate Storytelling er et forum, der bringer erhvervslivet og universitetet sammen for at udveksle erfaringer og idéer inden for organisationskommunikation. Med vores enestående kombination af erhvervsfolk, forskere og studerende arbejder vi med kommunikation fra et teoretisk såvel som et praktisk perspektiv. Hermed finder vi inspiration til hvordan kommunikation kan styrkes både internt og udadtil. Vi definerer "kommunikation" bredt, men udforsker især værdien af den gode historie som effektivt kommunikationsredskab.