Skip to main content

Netværkets formål

Formålet med netværket er at:

  1. Koble teori og praksis
  2. Arrangere seminarer og konferencer
  3. Invitere danske og internationale oplægsholdere
  4. Skabe relationer internt i netværket

1. Koble teori og praksis
I netværket udforsker vi fortællingens muligheder fra et teoretisk såvel som et praktisk perspektiv. Det vil sige, at vi forener forskning inden for erhvervskommunikation og corporate storytelling med erhvervslivets praksis for at opnå større indsigt i, hvordan organisationer og ansatte kan optimere deres kommunikation.

2. Seminarer og konferencer
Hvert år er NCS vært for et seminar, der har aktuelle temaer inden for storytelling og kommunikation på dagsorden. Målet er både en dybere og bredere forståelse af fortællingens anvendelse og kraft i organisationer i dag. Vi inviterer forskere, erhvervsfolk og historiefortællere til at holde oplæg om deres perspektiver og erfaringer, og vi lægger op til dialog mellem talere og publikum. Se programmerne til tidligere arrangementer.

3. Danske og internationale oplægsholdere

I forbindelse med netværkets årlige seminarer inviteres både danske og internationale oplægsholdere med viden, der relaterer til corporate storytelling — forskere, kommunikationsmedarbejdere, historiefortællere, designere, erhvervsfolk og andre. Hermed kan medlemmerne holde sig orienteret om nye udviklinger inden for området. I forbindelse med seminaret 2008, ”Managing by Stories”, inviterede vi eksempelvis tidligere direktør ved Verdensbanken Stephen Denning til at dele hans ekspertise om historier som ledelsesværktøj.

4. Relationer internt i netværket
Netværket skaber et forum, hvor medlemmerne kan `netværke´ i ordets egentlige forstand — finde andre med lignende interesser. Give og modtage inspiration til løsning af opgaver og udfordringer. Gå i dialog om aktuelle emner og skabe nye kontakter til omverden.