Skip to main content

Corporate Storytelling

Storytelling har vist sig at være et yderst anvendeligt redskab i virksomheders strategiske kommunikation. Internt kan storytelling anvendes som vejviser til at kommunikere visioner, værdier, strategier og målsætning. Eksternt anvendes storytelling bredt. Ikke alene i reklamer, men også i vidensformidling, CSR, jobannoncer, interaktion med interessenter og business-to-business kommunikationen er storytelling en stærk formidler af værdier og identitet.

Fra en videnskabelig vinkel kan storytelling anskues fra forskellige perspektiver:

  • Et organisatorisk perspektiv: Hvordan anvendes storytelling i organisationer, markedsføring og branding?
  • Et narratologisk perspektiv: Hvad er en fortælling? Hvilke mønstre, virkemidler og medier kendetegner fortællinger og gør dem stærke og meningsfulde?
  • Et psykologisk perspektiv: Hvordan og hvorfor bruger vi fortællingen? Hvilke roller spiller fortællinger for identitet?
  • Et kognitivt perspektiv: Hvordan forstår vi ved hjælp af fortællinger?
  • Et neurovidenskabeligt perspektiv: Hvilke biologiske processer sættes i gang af fortællinger?
  • Et multimedie perspektiv: Hvilke roller spiller medier i dagens samfund og kultur, den menneskelige interaktion og den offentlige meningsdannelse?