Skip to main content

Netværk for Corporate Storytelling

 Netværk for Corporate Storytelling er et forum, der bringer erhvervslivet og universitetet sammen for at udveksle erfaringer og idéer inden for organisationskommunikation. Med vores enestående kombination af erhvervsfolk, forskere og studerende arbejder vi med kommunikation fra et teoretisk såvel som et praktisk perspektiv. Hermed finder vi inspiration til hvordan kommunikation kan styrkes både internt og udadtil. Vi definerer "kommunikation" bredt, men udforsker især værdien af den gode historie som effektivt kommunikationsredskab.

Et af NCSs vigtigste aktiviteter er et årligt seminar, der tager udgangspunkt i temaer som strategisk kommunikation, værdiformidling, forandringskommunikation, branding, identitet, organisationskultur og corporate branding. Hvert efterår mødes forskere, erhvervsfolk, praktikere og publikum til en givende dialog på tværs af tilgange, organisationer, genrer og interesser.

Følg os på Facebook for mere information!