Undervisningsmaterialer

Små ord med en vigtig funktion – Undervisning af tyske modalpartikler

Dette undervisningsmateriale har til formål at forklare funktionen hos en vanskelig men hyppigt brugt gruppe af tyske ord, nemlig de såkaldte modalpartikler. Disse små ord nuancerer en ytrings mening, fx "Das hat ja geklappt!" (ungefær Det fungerede jo) - "Das hat doch geklappt!" (ung. Det fungerede da) - "Das hat aber geklappt!" (ung. Det fungerede trods alt). En modalpartikels eksakte bidrag er meget svært at oversætte til andre sprog, og deres fortolkning er afhængig af de kontekster, hvor de bliver brugt. Det er imidlertid mulig at undervise i deres betydning; vi bruger illustrationer og eksempler fra autentiske situationer til at forklare deres basisfunktion skridt for skridt. Vi har også lavet nogle øvelser, der viser, hvordan man selv kan bruge modalpartikler.

Lærematerialets sprog: Tysk. Niveau: Mellem til avanceret.
Materialet kan downloades her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies