Skip to main content

En software til visualisering af tonegang

I dette projekt vil vi bidrage til en øget gensidig sprogforståelse mellem de skandinaviske sprog ved at udvikle en software, som kan visualisere intonationsmønstre i de skandinaviske sprog.