Skip to main content

Om FOKUSFOKUS – Forum for KompetenceUdvikling i Sprog er en projektgruppe, der vil forny arbejdet med fremmedsprog og etablere nye metodiske tilgange til sprogundervisning. Kerneområde for den nye enhed er tysk, engelsk, kinesisk og dansk som både første- og andet-/fremmedsprog.  FOKUS vil  bidrage til en praksisfornyelse i institutioner og virksomheder, hvor der undervises i sprog, og hvor fremmedsproglig kompetence er en afgørende faktor i den daglige kommunikation. På basis af opbygningen af en term-/vidensdatabase vil FOKUS desuden kunne bidrage til en konsistent og effektiv fagsproglig kommunikation i institutioner og virksomheder.

FOKUS tilbyder fremmedsprogsundervisning på dansk, tysk, engelsk og kinesisk og bygger på nyeste forskning inden for sprogtilegnelse, interkulturel kommunikation og sprogterminologi med brug af ny teknologi og spil i undervisningen. Der sættes fokus på, at læringsmaterialerne ikke blot er forskningsbaserede og innovative, men i særlig grad skræddersyede til den enkeltes arbejdsrelaterede behov og udfordringer.

FOKUS har base på SDU Sønderborg, Alsion 2.

Kontaktperson
Lene Dreisig Sørensen
Tlf.: 6550 3948
Mail: fokus-idk@sdu.dk

Folder om FOKUS

Tilbage til forsiden