Kina-studier

Kinesisk i Sønderborg

På kort tid er Kina blevet verdens næststørste økonomi. I dag er landet en supermagt; ikke blot inden for industriel udvikling, men også inden for videnskab, rumfart og mange andre områder. Kinas politiske rolle er vokset betydeligt og med mere end en milliard indbyggere, er Kina blevet en vigtig samhandelspartner for europæisk erhvervsliv.

På baggrund af Kinas voksende rolle, har Syddansk Universitet i 2007 etableret en BA uddannelse (Negot. i kinesisk) i erhvervsøkonomi, sprog og kultur i kinesisk på campus Sønderborg. I løbet af studiets 4 år (hvoraf ét år foregår i Kina) opnår de studerende kvalifikationer inden for erhvervsøkonomi samt kinesisk sprog, kultur og samfundsforhold. Siden 2011 har de studerende i forlængelse af deres BA-uddannelse ligeledes haft mulighed for at tage en 2-årig kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi, sprog og kultur (kinesisk).

Læs om BA-uddannelsen i kinesisk her.

Læs om Kandidat-uddannelsen i kinesisk her.

For så vidt angår kinesisk som sprog, starter de fleste studerende fra bunden. Der er imidlertid mulighed for at blive fritaget for sprogundervisningen det første år. Da campus Sønderborg er en international campus med mange udenlandske undervisere, er undervisningssproget primært engelsk. På grund af det internationale studenterliv tiltrækker campus Sønderborg mange kinesiske studerende, hvilket naturligvis har en positiv indflydelse på studiemiljøet på Kina-studierne.

Studiet har et tæt samarbejde med to kinesiske universiteter: Beijing Foreign Studies University i Beijing og Donghua University i Shanghai. Hvert år sender Beijing Foreign Studies University en underviser til SDU campus Sønderborg. På BA-studiets 3. år sendes de studerende til et af de to universiteter (kandidatstuderende er velkomne på deres 3. semester). I løbet af deres Kina-år (rejseudgifter og studieafgifter betales af SDU) får de BA-studerende ikke blot sprogtræning, men har også mulighed for at lære mere om det kinesiske samfund og kinesisk økonomi - alt sammen på kinesisk. Der er mulighed for et virksomhedsophold ved slutningen af året. De studerende lærer ca. 2000-2500 kinesiske tegn under deres BA-studium, hvilket sætter dem i stand til at læse lettere avisartikler. Under kandidatstudiet lærer de studerende at læse og forstå sværere artikler samt akademisk sprog.

I 2013 etablerede underviserne på BA- og kandidatstudierne i kinesisk erhvervsøkonomi, sprog og kultur et forskningsprogram med titlen: ”The Power of Knowledge – China in the World” med fokus på virkningerne af tilegnelsen af vestlige begreber og teorier i Kina og Storkina. Et af formålene med forskningsprogrammet er at muliggøre en større synergi forskerne imellem og at skabe en solid forskningsprofil inden for området Kina-studier på campus Sønderborg. Forskningsprogrammet indbefatter eksterne forskere fra Norge, Sverige, Kina, Taiwan og Storbritannien.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies