Skip to main content

Informationsvidenskab indeholder overordnet følgende undertemaer:

 1. Informations- og webarkitektur.
 2. Mobile applikationer.
 3. Rum og Information.
 4. Etik og teknologi.
 5. Viden, læring og IT.

1. Informations- og webarkitektur

Informationsarkitektur handler om strukturelt design af digitale rum, herunder især organisering af informationsressourcer og viden i sådanne rum. Informationsarkitektur er relevant for mange forskellige digitale rum, f.eks. e-bøger, digitale undervisningsmaterialer, web sites m.v. Webarkitektur drejer sig om informationsarkitektur i en web-kontekst og fokuserer blandt andet på, hvordan såvel dokumenter som data kan kædes sammen i et sammenhængende globalt informationssystem, det såkaldte Web of Data.

Inden for feltet arbejdes der både teoretisk med at udvikle principper, modeller og metoder og mere praktisk med repræsentation og implementering af informations- og vidensstrukturer ved hjælp af forskellige formater, standarder og teknologier.

Feltet er som sådan tværfagligt orienteret og trækker på en række videnskabelige tilgange, discipliner og traditioner, f.eks. biblioteks- og informationsvidenskab, datalogi, semiotik, interaction design, m.v.

 

2. Mobile applikationer

Muligheden for at tilgå digital information og digitale tjenester hvor som helst og når som helst påvirker helt klart forskellige samfundsaspekter; lige fra økonomi, uddannelse og til den måde vi kommunikerer på.

Den allestedsnærværende og hastigt voksende skabelse, transmission, brug og lagring af information har påvirket behovet for innovative måder at anvende det stigende antal ”smarte objekter”; ikke alene smarte mobiltelefoner, men også andre af hverdagens smarte objekter, som er koblet sammen via internettet.

Mobile applikationer er en vigtig del af denne udvikling sammen med andre af instituttets fokuspunkter inden for forskningen, så som integreret, trådløs, mobil og bærbar databehandling. Vi er særligt interesserede i, hvordan brugerne interagerer med forskellige smarte objekter for at skabe forbindelse mellem den digitale og den fysiske verden.

Det er vigtigt at undersøge disse innovative trends fra både tekniske, sociale og økonomiske perspektiver.

3. Rum og information

I de sidste par år er IT-systemer, som på en eller anden måde hænger sammen med rummet, blevet mere og mere vigtige: Der er tale om systemer, som for eksempel hjælper os med at finde vores egen eller andres position, men også til at finde frem til spændende steder som restauranter, butikker,  monumenter, turistattraktioner, osv. Disse systemer bruges til at planlægge vores ruter, de understøtter vores mobilitet og de spiller en rolle i nye former for underholdning og leg som f.eks. geocaching. Et helt nyt felt inden for informationsvidenskaben – nemlig ”rumlig informationsvidenskab” (Spatial Information Science) – har udviklet sig og det beskæftiger sig med design, konstruktion og programmering af IT-værktøjer, som understøtter vore rumlige aktiviteter.

Inden for dette felt undersøger man f.eks., hvordan (menneskelige og kunstige) agenter repræsenter rummet og rumlige forhold ved hjælp af kort og andre midler (som f. eks. tegninger, skitser og diagrammer) og hvordan de bruger disse midler til at løse problemer med lokalisering og orientering i rum og for at finde optimale veje og ruter. Rumlig informationsvidenskab er et tværfagligt felt, som samarbejder med en bred vifte af videnskaber, der beskæftiger sig med rummet, som f.eks. geometri og geografi på den ene side og kognitionsvidenskab, antropologi og sociologi på den anden.

 4. Etik og teknologi

Forskningsfeltet ”Etik og teknologi” udforsker teknologirelaterede etiske spørgsmål, særligt inden for nedenstående temaer:

Cyborgteknologi og Menneske-Robot Interaktion:

Her diskuteres etiske spørgsmål vedrørende det teknologiforbedrede menneske, interaktionsformer mellem menneske og relations-teknologier, robotetik, kunstig intelligens.

Værdibaseret design inden for det sikkerhedsteknologiske felt:

Her arbejdes tværfagligt for at bygge bro mellem tekniske, datalogiske og etiske udfordringer i tilknytning til udvikling af overvågningsteknologier til kriminalitetsbekæmpelse. 

Persuasiv teknologi:

Her diskuteres etiske spørgsmål i relation til teknologier, der er designet primært med det formål at få brugeren til at ændre adfærd.

5. Viden, læring og IT

Området ’viden, læring og it-didaktik’ sammenknytter filosofi og pædagogik. Det sætter et særligt fokus på, hvordan forskellige former for it kan influere positivt og negativt på læring og videnshåndtering. Vores forskning beskæftiger sig især med følgende spørgsmål:

 • Hvilke former for viden findes der, og hvilken relation har de til hinanden?
 • Hvilke former for læring findes der, og hvilken relation har de til hinanden?
 • Hvordan lærer vi de forskellige former for viden?
 • Hvilke muligheder og udfordringer giver forskellige it-redskaber for læring?
 • Hvordan kan man designe læringssituationer, der optimerer muligheden for relevant læring – her & nu og over tid?
 • Hvordan anvender man bedst forskellige it-didaktiske redskaber som portfolio, wikis, blogs og sociale medier til at understøtte læring?
 • Hvordan designer man it-baserede læremidler mest optimalt? 

Læs mere om informations- og kommunikationsvidenskab her

Læs mere om Cand. it - Webkommunikation her

Læs mere om International erhvervsøkonomi med fremmedsprog her

Læs mere om Cand.merc.int. her

Institut for Design og Kommunikation Syddansk Universitet
 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 29.04.2021