Skip to main content

Projektet, som har modtaget støtte fra NCFF, vil i kvalitative interviews med dels danske private virksomheder og offentlige institutioner i Region Syddanmark og Region Sjælland, dels private virksomheder og offentlige institutioner i tysk- og fransktalende områder afdække, hvilke behov for hvilke(t) fremmedsprog der er. Synet på fremmedsproglig kompetence har ændret sig med internationalisering, øget mobilitet og samhandel. Et perspektiv er, at det måske ikke er så vigtigt at kunne de enkelte fremmedsprog sprogligt/grammatisk korrekt, som det er at kunne begå sig interkulturelt og have modet til at ’kaste sig ud i sproget’ og lære det, mens der kommunikeres. Et andet og modsat perspektiv er, at evnen til præcis og korrekt fremmedsproglig kommunikation om specifikke fagdomæner er altafgørende for, at bestemte opgaver på arbejdspladserne kan løses. De to perspektiver kan ikke reduceres til en dikotomisk kontrastering af et funktionelt og et formelt sprogsyn, men kræver mere differentieret tilgang.

 

NCFF